กสทช.คุมค่าบริการ"นอกโปร"หลังผู้บริโภคร้องค่ามือถือแพงเกินจริง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดและกำกับดูแลอัตราขั้นสูงของค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานของรายการส่งเสริมการขายหลัก หรืออัตราค่าบริการนอกโปร ตั้งเป้าคุ้มครองผู้ใช้บริการไม่ให้ถูกคิดค่าบริการนอกโปรในอัตราที่สูงเกินควร รวมทั้งลดผลกระทบจากปัญหาร้องเรียนเรื่อง Bill Shock หรือการร้องเรียนการคิดค่าบริการสูงเกินจริง
          สำหรับสาระสำคัญของร่างประกาศฉบับดังกล่าว กำหนดให้ผู้ให้บริการสามารถกำหนดค่าบริการนอกโปรได้ไม่เกินกว่าอัตรา ขั้นสูงของค่าบริการ ดังนี้ บริการเสียง ไม่เกิน 1.60 บาท/นาที บริการข้อความสั้น (SMS) ไม่เกิน 2.50 บาท/ข้อความ บริการข้อความมัลติมีเดีย (MMS) ไม่เกิน 4.50 บาท/ข้อความ และบริการอินเตอร์เนตไม่เกิน 0.90 บาท/เมกะไบต์ โดยจะมีผลบังคับใช้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563
          "หมายความว่ารายการส่งเสริมการขายที่กำหนดขึ้นใหม่หลังวันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ ค่าบริการนอกโปรจะต้องไม่เกินอัตราขั้นสูงดังกล่าว ขณะที่รายการส่งเสริมการขายใด ที่มีการกำหนดราคานอกโปรเกินกว่าอยู่ก่อนวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ ก็ยังสามารถเรียกเก็บค่าบริการต่อไปได้จนกว่าระยะเวลาตามสัญญาของรายการส่งเสริมการขายนั้นสิ้นสุด ส่วนรายการส่งเสริมการขายที่ไม่มีกำหนด ระยะเวลาสิ้นสุดการให้บริการไว้ ก็สามารถ เรียกเก็บได้ไม่เกิน 270 วันนับแต่ประกาศนี้ มีผลใช้บังคับ"
          ด้านนายสืบศักดิ์ สืบภักดี นักวิชาการด้านโทรคมนาคม กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของร่างประกาศเพื่อต้องการลดกระทบจากปัญหา Bill Shock แต่อัตราที่กำหนดในร่างประกาศยังคงเป็นอัตราที่สูง อย่างเช่นอัตราค่าบริการอินเตอร์เนตนอกโปรที่จะคิดราคา 0.90 บาท/เมกะไบต์ หากเดือนไหนผู้บริโภคใช้หลุดโปร แค่ 1 กิกะไบต์ (Gb) ประมาณดูละครได้ 1 ตอน ก็เท่ากับต้องเสียค่าบริการเพิ่มถึง 900 บาท และในอนาคตที่เรากำลังเข้าสู่ยุค 5G ปัญหาการหลุดโปรก็จะเกิดง่ายขึ้น
          อนึ่ง ร่างประกาศดังกล่าวเป็นเรื่องการกำกับดูแลอัตราค่าบริการ ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับประโยชน์ของผู้บริโภคโดยตรง โดยสำนักงาน กสทช. จะยังเปิดรับความคิดเห็นเพิ่มเติมไปจนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2563
          ส่วนที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีรายงานแจ้งว่า นายพุทธิพงษ์ ปุณณกัณต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอีเอส) ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ 43/2563 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดนโยบาย แนวทางและติดตาม การดำเนินงาน เกี่ยวกับการควบรวมกิจการ ของ บมจ. ทีโอที กับ กสท โทรคมนาคม แล้ว โดยมี รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานคณะ ทำงานฯ และ ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็น ที่ปรึกษาคณะทำงานฯ