"กฟผ."ดึงศักยภาพโครงข่าย ร่วมเอกชนพัฒนา"ไฟเบอร์"

 กรุงเทพธุรกิจ   "กฟผ." จับมือเอกชน พัฒนาไฟเบอร์สเปซดึงศักยภาพ เครือข่ายสายส่งไฟฟ้าลดซ้ำซ้อนโครงข่าย เพิ่มเสถียรภาพสื่อสารแห่งอาเซียน
          นายสมคิด ประดิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดการธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย(กฟผ.) เปิดเผยภายหลังการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทางธุรกิจว่าด้วยการนำโครงข่ายโทรคมนาคมและพื้นที่ในการติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคมของกฟผ. ที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคต มาให้บริการและใช้งาน ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
          โดยได้ร่วมกับ บริษัท สมาร์ท อินฟราเนท จำกัด หรือ SIC ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทเอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ALT กับบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ว่าการเชื่อมต่อโครงข่ายหลัก (Backbone) ของกฟผ. ซึ่งปัจจุบัน มีศักยภาพในการบริหารจัดการระบบโครงข่ายไฟเบอร์ออพติก ในรูปแบบของ Optical Fiber with Overhead Ground Wire (OPGW) บนเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ทั่วประเทศที่ใช้สื่อสารควบคุมการผลิตและการส่งพลังงานไฟฟ้า
          ทั้งนี้ได้นำส่วนที่เหลือจากการใช้งาน ในภารกิจหลักของ กฟผ. มาเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการ Fiber Space เพื่อบริหารทรัพย์สินอุปกรณ์โทรคมนาคมของทั้ง 2 องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเสริมความแข็งแกร่งของศักยภาพโครงข่าย ในการให้บริการร่วมกัน หรือ Telecom Network Sharing ซึ่งจะช่วยลดการลงทุนซ้ำซ้อนในการสร้างโครงข่ายโทรคมนาคมของประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความเสถียรภาพของการสื่อสารในภูมิภาคอาเซียน
          ด้านนางปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ SIC กล่าวว่า ความแข็งแกร่งโครงข่ายของกฟผ. ครอบคลุมทั้งโครงข่ายในท่อสื่อสารใต้ดิน, โครงข่ายอากาศบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงข่ายบนเสาไฟฟ้าแรงสูงของกฟผ., โครงข่ายบนรถไฟฟ้า, ผลจากโครงการดังกล่าวจะช่วยลดการลงทุนซ้ำซ้อน ของแต่ละ Operator
          สำหรับ โครงข่ายของ กฟผ. จะสามารถ นำมาให้บริการลูกค้าได้ใน 15 ก.ย. 2563 และ SIC ตั้งเป้าหมายที่จะขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นอีก 50%


          นำส่วนที่เหลือจากการใช้งานในภารกิจหลักมาเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการ Fiber Space เพื่อบริหารทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ
          สมคิด ประดิษฐ์เสรี