"ดีอีเอส"ถกคลัง คุมสุราบนเน็ต ตัดช่องรายย่อย

 ไทยโพสต์ * ดีอีเอสรับไม่ได้คุยกับสรรพสามิตก่อนออกกฎหมายห้ามขายแอลกอฮอล์ออนไลน์ แจง ขอหารือกระบวนการสัปดาห์หน้า ผู้ประกอบการโอดตัดแขนขารายย่อย หมดช่องทางทำมาหากิน
          นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยถึงกรณี การประกาศเว็บไซต์ราชกิจจานุ เบกษา เรื่องห้ามขายเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์โดยวิธีการใน ลักษณะการขายทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 เนื่องจากปัจจุบันมี วิวัฒนาการใช้เทคโนโลยีที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผู้ประกอบการและร้านค้าบางส่วน ใช้ช่องทางในการซื้อขายผ่านออนไลน์มากขึ้น ทำให้ยากต่อ การควบคุม ซึ่งขณะนี้กระบวน การดำเนินงานของกระทรวงฯหลังจากที่มีการออกกฎหมายห้ามขายเหล้า ขายเบียร์ออนไลน์ เป็นผู้รับนโยบายโดยตรง ซึ่งต้นเรื่องของการออกกฎหมายนี้คือกรมสรรพสามิต และยังไม่ได้หา รืออย่างเป็นทางการกับกรมฯ
          อย่างไรก็ตาม จะมีการหารือ ถึงกระบวนการขั้นตอนหลังจากนี้กับกรมฯ ในสัปดาห์หน้า เนื่อง จากมีผู้ประกอบการและประชาชนได้รับผลกระทบในวงกว้าง
          นางสาวปาณิสรา ปาลาศ ผู้ประกอบการร้านอาหาร และบาร์ เปิดเผยว่า กฎหมาย ที่ออกมาล่า สุดเกี่ยวกับการห้ามขายแอลกอ ฮอล์ออนไลน์ โดยใช้คำว่า "ห้ามผู้ ใด" และใช้คำว่า "วิธีการทางอิเล็ก ทรอนิกส์" รวมถึงการตีขลุมคำว่า "การดำเนินการใดๆ ทั้งเชิญชวน เสนอขาย การขาย หรือการให้บริ การ" เป็นการตัดแขนขา และกำจัดการทำธุรกิจของกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยอย่างสิ้นเชิง เนื่องจากปัจจุบันการติดต่อสื่อสารทั้งหมดถูกโยกไปอยู่บนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หมดแล้ว การที่มาออกประกาศโดยใช้คำที่กว้างแบบนี้กลายเป็นว่าใครทำอะไรก็ผิดหมด.