ลุ้นปลายปีนี้ได้บอร์ด กสทช.ชุดใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(บอร์ด กสทช.)ชุดใหม่ จำนวน 7 คน มีความคืบหน้ามากแล้ว คาดว่าจะประกาศหลักเกณฑ์คุณสมบัติผู้สมัคร และเปิดให้รับสมัครได้ภายในเดือน ก.ย.นี้ ขณะนี้รอประกาศในราชกิจจานุเบกษาเท่านั้น โดยเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนการสรรหา และเสนอรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ 14 คนให้ที่ประชุมวุฒิสภา(ส.ว.)คัดเลือก จาก 14 คน ให้เหลือ 7 คน ได้อย่างเร็วภายในเดือน ธ.ค.63 หรืออย่างช้าไม่เกินเดือน ม.ค.64 ดังนั้น ไม่เกินปลายปี 63 หรือต้นปี 64 จะได้เห็นโฉมหน้าบอร์ด กสทช.ชุดใหม่
          สำหรับคณะกรรมการสรรหา กสทช.ได้แก่ 1.นายนภดล เทพพิทักษ์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 2.นายธงชัย เสนามนตรี ผู้พิพากษาในศาลฎีกา 3.นายวิษณุ วรัญญู ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 4.นายณรงค์ รัฐอมฤต กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) 5.นายวีระยุทธ ปั้นน่วม กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 6.พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดินและ 7.นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ส่วนบอร์ดปัจจุบันทำงานมาแล้ว 9 ปี เดิมมี 11 คน แต่ลาออก 3 คน คือนายสุทธิพงษ์ ทวีชัยการ, พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ, น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ รวมถึงอายุครบ 70 ปี 2 คน คือ พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี และพ.ต.อ.ทวีศักดิ์ งามสง่า แต่ต่อมามีปฏิวัติรัฐประหารและมีคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ระงับการสรรหาบอร์ดชุดใหม่ โดยให้ชุดปัจจุบันทำหน้าที่ไปก่อน แม้อายุครบ 70 ปี ปัจจุบันเหลือ กสทช. 6 คน คือ พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร, พ.อ.นที ศุกลรัตน์, พล.ท.พีระพงษ์ มานะกิจ, นายประเสริฐ ศีลพิพัฒน์, นา