"แคท"รุกประกันภัยไซเบอร์ ผนึก"เอ็มเอสไอจี"ช่วยธุรกิจ

พันเอกสรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือแคท เปิดเผยว่า แคทได้ร่วมมือ กับบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือเอ็มเอสไอจี เปิดโครงการประกันภัยความเสี่ยงภัยไซเบอร์ ซึ่งเป็น ความร่วมมือที่เกิดขึ้นจากการมองเห็นแนวโน้มความเสี่ยงภัยทางไซเบอร์ เนื่องจากปัจจุบันมีความรุนแรงและมีมูลค่าความเสียหายเพิ่มสูงขึ้น
          นายรัฐพล กิติศักดิ์ไชยกุล กรรมการผู้อำนวยการ เอ็มเอสไอจีกล่าวว่า กรมธรรม์ประกันภัยไซเบอร์จะเข้ามาบรรเทาค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้น หลังจากผู้เอาประกันภัยโดนคุกคามหรือโจมตี นอกจากนี้ เอ็มเอสไอจียังมีบริการให้คำปรึกษาวิธีรับมือจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้กับผู้เอาประกันภัยตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก โดยกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยไซเบอร์ถูกออกแบบมาเพื่อธุรกิจทุกขนาด ตั้งแต่ธุรกิจเอสเอ็มอีไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ แบ่งค่าใช้จ่ายต่อความเสียหายออกเป็น 2 ส่วน 1.ความเสียหายต่อผู้เอาประกันภัย เช่น ค่าใช้จ่ายที่ต้องดำเนินการตรวจสอบหรือสอบสวนเหตุการณ์ ค่าใช้จ่ายในการกอบกู้ข้อมูล เป็นต้น และ 2.ความเสียหายของผู้เอาประกันภัยต่อ บุคคลภายนอก เช่น ค่าใช้จ่ายตามกฎหมายที่ผู้เอาประกันภัยต้อง ชดใช้ต่อบุคคลภายนอกและค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี" นายรัฐพลกล่าว และว่า คาดว่าจะมีลูกค้าเข้าร่วมโครงการทำประกันภัยมากกว่า 2,000 ราย และเบี้ยมีประกันภัย 100 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 2 ปี
--จบ--

          --มติชน ฉบับวันที่ 5 ก.ย. 2563 (กรอบบ่าย)--