จี้กสทช.ร่างประกาศเรียงช่องใหม่

นายสุภาพ คลี่ขจาย นายกสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัล(ประเทศไทย)เปิดเผยว่า ผู้บริหารช่องทีวีดิจิทัล ได้เข้าพบพลเอกสุกิจ ขมะสุนทร ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)เพื่อหารือการเรียงช่องทีวีดิจิทัล และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น หากศาลปกครองสูงสุดตัดสินเหมือนศาลปกครองกลางที่มีคำสั่งให้ประกาศเรียงช่องของ กสทช.ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่งผลให้เคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมสามารถเรียงช่องใหม่ได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดความสับสนในการเรียงหมายเลขช่องทีวีของประเทศไทย ที่จะไม่เหมือนกันทุกโครงข่าย เนื่องจากดาวเทียม และเคเบิลจะมีสิทธิ์ในการจัดเรียงช่องเอง
          ดังนั้น จึงขอให้ประธานบอร์ด กสทช.ช่วยพิจารณาร่างแนวทางการจัดเรียงช่องใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับคำสั่งศาล แม้ศาลปกครองจะยังไม่ตัดสิน แต่หากมีการเตรียมพร้อมไว้รองรับก็จะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลโดยภาพรวม และมิให้ประชาชนเกิดความสับสน โดยเรื่องนี้บอร์ด กสทช.จะหารือในวันที่ 9 ก.ย.นี้ หากบอร์ด กสทช.เห็นชอบก็ถือเป็นการเตรียมความพร้อมไว้ จะได้ใช้หรือไม่ได้ใช้ ก็ต้องรอคำสั่งศาลปกครองสูงสุด "กรณีศาลปกครองสูงสุดตัดสินเหมือนศาลปกครองกลาง แต่เมื่อ กสทช.ได้มีการร่างประกาศเรียงช่องใหม่ ก็จะไม่เกิดสุญญากาศในการปรับเปลี่ยนช่องเพราะช่องทีวีดิจิทัลจะยังคงเดิม"
          ส่วนกรณีที่ กสทช.ออกประกาศฉบับใหม่แล้ว ทางผู้ประกอบการเคเบิลทีวี และทีวีดาวเทียม สามารถฟ้องร้องประกาศเรียงช่องใหม่ได้หรือไม่นั้น ถือว่าผู้ประกอบการเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมมีสิทธิ์ฟ้องร้องประกาศเรียงช่องฉบับใหม่ได้ แต่ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลก็จะใช้สิทธิ์ร้องสอดต่อศาลเช่นกัน เพื่อชี้แจงต่อศาลปกครอง.