สมาคมทีวีดิจิทัลดิ้นอีกเฮือกคดีเรียงช่อง ลุ้นบอร์ด กสทช.เคาะร่างประกาศ9ก.ย.นี้

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ศาลปกครองกลางตัดสินว่า ประกาศเรียงช่องของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ก่อให้เกิดความเสียหายไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นภาระมากเกินไปสำหรับผู้ประกอบการ ดาวเทียมและเคเบิลทำให้ กสทช.ต้องยื่นอุทธรณ์ โดยศาลปกครองสูงสุดได้ไต่สวนนัดแรกไปเมื่อวันที่ 25 ส.ค. ปรากฏว่า ผู้ฟ้องร้องอันได้แก่ผู้ประกอบการดาวเทียมและเคเบิลไม่ได้ยื่นหลักฐานและเอกสารเพิ่มเติม จึงเชื่อว่าจากนี้ศาลปกครองสูงสุดจะใช้เวลาพิจารณาก่อนมีคำพิพากษาเป็นที่สิ้นสุด
          ทั้งนี้ ในส่วนของสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัล (ประเทศไทย) ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากคำตัดสินเพราะทำให้เลขช่องทีวีดิจิทัลที่ออกอากาศบนแพลตฟอร์มทีวีดาวเทียมและเคเบิลที่มีผู้รับชม 80% ของผู้ชมทั่วประเทศต้องถูกเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด เตรียมเรียกประชุมสมาชิกทั้ง 15 ช่อง เพื่อหารือถึงจุดยืนในเรื่องดังกล่าวก่อนศาลจะมีคำพิพากษา แนวทางหารือได้แก่ 1.ผลักดันให้คณะกรรมการกสทช.ออกประกาศเรียงช่องใหม่ หลังจากก่อนหน้านี้คณะกรรมการบางคนเห็นว่าไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน 2.รอคำสั่งศาลและเชื่อว่าสมาชิกจะมีความเห็นไปในทางเดียวกันคือผลักดันให้ กสทช.ออกประกาศฉบับใหม่ที่ต้องกำหนดให้ช่องทีวีดิจิทัลทั้งหมดยังอยู่ในเลขช่องเดิม โดยจะหารือกันภายในกลางเดือนก.ย.นี้
          พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช.กล่าวว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้เห็นชอบให้เตรียมการร่างประกาศ กสทช.เรื่องการจัดเรียงหมายเลขช่องทีวีดิจิทัลเรียบร้อยแล้ว เตรียมเสนอให้บอร์ดกสทช.ชุดใหญ่พิจารณาวันที่ 9 ก.ย.นี้ หากบอร์ด กสทช.เห็นชอบสำนักงาน กสทช.ก็สามารถเตรียมการร่างประกาศไว้ได้เลย แต่ยังไม่ประกาศใช้จนกว่าจะมีคำสั่งของศาลปกครองสูงสุด การเตรียมร่างประกาศไว้เพื่อมิให้เกิดสุญญากาศ ระหว่างที่ กสทช.จะต้องออกร่างประกาศฉบับใหม่.