ดีอีเอสมอบหมายCAT เปิดจุดบริการไวไฟฟรี นำร่อง10ชุมชนเมือง

 “ดีอีเอส” มอบหมาย CAT เปิดจุดให้บริการ Wi-Fi ฟรีชุมชนเมือง นำร่อง 10 แห่งทั่วประเทศ เริ่มใช้งาน ต.ค.นี้ พร้อมขยายศูนย์ดิจิทัลชุมชน 250 แห่งทั่วประเทศสิ้นปีนี้ ฟากสดช.ผนึกกสทช.-ค่ายมือถือ เปิดตัว Smart Sign On เฟส 2
          นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยว่า กระทรวงดิจิทัลฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ทำโครงการนำร่อง “ขยายจุดให้บริการ Free Wi-Fi ในชุมชนเมือง” จำนวน 10 แห่ง ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย. 2563 และเริ่มใช้งานได้ในเดือน ต.ค. 2563 เพื่อเป็นการสนับสนุนชุมชนและประชาชนทุกพื้นที่ให้มีโอกาสใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เข้าถึงบริการภาครัฐ และใช้ประโยชน์ในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และปรับวิถีการใช้ชีวิตแบบปกติใหม่ (New Normal) รวมทั้งเป็นการต่อยอดโครงข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะของประเทศ
          สำหรับโครงการดังกล่าวมองเป้าหมายจุดติดตั้งในชุมชนเมือง ซึ่งประชาชนในพื้นที่ยังมีข้อจำกัดในเรื่องค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ต/Wi-Fi และคัดเลือกจากพื้นที่ซึ่ง CAT มีโครงข่ายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) อยู่แล้ว เพื่อประหยัดต้นทุนการลากสาย เบื้องต้นคาดว่าจะเป็นชุมชนเมืองในกรุงเทพฯ 5 จุด และในต่างจังหวัด 5 จุด โดยโครงการนี้จะแตกต่างจากศูนย์ดิจิทัลชุมชน ในโครงการเน็ตประชารัฐ ซึ่งมุ่งเน้นไปที่พื้นที่ห่างไกล
          ขณะเดียวกัน ในปี 2563 เตรียมเพิ่มจำนวนศูนย์ดิจิทัลชุมชนให้ครอบคลุม 250 แห่งทั่วประเทศ ตั้งงบประมาณ 147 ล้านบาท โดยมีทั้งจุดเดิม และพื้นที่ใหม่ มุ่งเน้นพื้นที่ซึ่งเป็นศูนย์รวมของชุมชน ได้แก่ วัด มัสยิด นอกเหนือจากการติดตั้งตามโรงเรียน หรือบ้านผู้นำชุมชนอย่างที่ผ่านมา เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายหลัก ที่มุ่งสร้างศูนย์ดิจิทัลชุมชน ให้เยาวชนและคนทั่วไปเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ทุกวัน
          ด้านนางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) กล่าวว่า สดช.ร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.), CAT, บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE เปิดตัวบริการ Smart Sign On ระยะที่ 2 ลงทะเบียนครั้งเดียวกับ @TH Wi-Fi ด้วย Username และ Password เดียวกันทั้งในรูปแบบ Web Portal และ Mobile Application ใช้งาน Free Wi-Fi ได้จากผู้ให้บริการทุกรายที่เข้าร่วมโครงการ
          ขณะที่โครงการ Smart Sign On ระยะที่ 1 เริ่มตั้งแต่ปี 2560 มีผู้ลงทะเบียนจำนวน 900,000 คน แบ่งเป็น อายุ     0-21 ปี จำนวน 340,000 คน, อายุ 22-39 ปี จำนวน 390,000 คน, อายุ 40-54 ปี จำนวน 130,000 คน และอายุ 55-99 ปี จำนวน 40,000 คน โดยมีจำนวนการใช้งานอินเทอร์เน็ตของโครงการดังกล่าวจำนวน 16.5 ล้านครั้ง