"พุทธิพงษ์" ไขลาน "ดิจิทัล พาร์ค ไทยแลนด์"

 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้นักลงทุนชะลอการตัดสินใจลงทุนในโครงการดิจิทัลพาร์ค ไทยแลนด์ ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) จึงมอบหมายให้ น.ส.อัจฉรินทร์ พิพัฒน์พันธ์ชัย ปลัดดีอีเอส และผู้บริหาร บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือแคทพิจารณาทบทวนรายละเอียดของโครงการอีกครั้ง เพื่อดึงดูดนักลงทุนให้มาลงทุน และเตรียมความพร้อมรองรับ หลังจากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย
          "ที่ผ่านมา ดีอีเอส และแคท เปิดให้เอกชนที่สนใจยื่นข้อเสนอเข้าร่วมโครงการดิจิทัล พาร์ค ครั้งแรกมีผู้สนใจเพียงรายเดียว ก็ต้องล้ม และนำเงื่อนไข และข้อเสนอต่างๆมาปรับปรุงใหม่และเมื่อจะเปิดให้เอกชนยื่นข้อเสนออีกครั้ง ก็เจอวิกฤติโควิด-19 ทำให้ต้องเลื่อนออกไปอีก และครั้งนี้ก็ให้ไปทบทวนเงื่อนไขต่างๆ ให้ดี แล้วนำมาเปิดให้เอกชนยื่นข้อเสนออีกครั้ง เพื่อเดินหน้าโครงการสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนว่ารัฐบาลเดินหน้าโครงการอีอีซี รวมถึงดิจิทัล พาร์คด้วย"
          สำหรับโครงการดิจิทัล พาร์ค ไทยแลนด์นั้น รัฐบาลต้องการส่งเสริมให้เป็นเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (อีอีซีดี) ถือเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญภายในอีอีซีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และมุ่งมั่นพัฒนาพื้นที่ส่งเสริมการลงทุนด้านดิจิทัลที่ทันสมัยของอาเซียน โดยพื้นที่ที่จะพัฒนานั้นเป็นที่ดินของแคท 700 ไร่ตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี.
--จบ--