บอร์ดดีอีจัดระเบียบสายสื่อสาร

แหล่งข่าวในวงการโทรคมนาคมเปิดเผยว่า คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯเป็นประธานเมื่อวันที่ 13 ก.ค.ที่ผ่านมา ได้อนุมัติให้บริษัททีโอที เป็นผู้ดำเนินโครงการท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินในเขตกทม.และปริมณฑล ตามรายงานผลศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการป.ป.ช.ที่เห็นว่า กทม.และบริษัทกรุงเทพธนาคม ไม่มีขีดความสามารถในการลงทุนและบริหารโครงการนี้
          ทั้งนี้เพราะ กทม.และกรุงเทพธนาคมยังต้องให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นำเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ(กทปส.) มาสนับสนุนการก่อสร้างให้ แต่ยังคงคิดค่าบริการในอัตราที่สูงโดยไม่ยอมลดค่าบริการให้กับผู้เช่าใช้ จึงเห็นว่ากระทรวงดีอีเอสและทีโอทีมีความเหมาะสมที่จะดำเนินโครงการดังกล่าว
          นอกจากนี้คณะกรรมการดีอียังมอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส)และ กสทช.ร่วมกับ 2 รัฐวิสาหกิจคือ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)และ กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ร่วมกันกำหนดแผนก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารและจัดระเบียบสายสื่อสารทั่วประเทศอีกด้วย โดยให้ กสทช.เร่งประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อกำหนดแนวทางในการอนุญาตให้ก่อสร้างท่อร้อยสายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพทั่วประเทศ