ทีโอทีปรับโครงสร้างองค์กรรับควบรวมแคท

นายมรกต เธียรมนตรี รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การควบรวมกิจการกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ แคท (CAT) เป็น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นที นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างองค์กรให้กระชับ เพื่อประกาศใช้โครงสร้างใหม่ได้ภายใน 1 ต.ค. 2564 และเหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรของแคทที่มีตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 9 คน ซึ่งทีโอทีมีรองฯ 14 คน ซึ่งต้องยุบเหลือ 8-9 คน
          "ที่ผ่านมา ทีโอทีปรับโครงสร้างองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับกับปริมาณงานที่เกิดขึ้น โดย10 ปีที่แล้ว ทีโอที มีพนักงาน 24,000 คน มี 39 ฝ่าย แต่ปัจจุบันมีพนักงาน 12,000 คน กลับมี 83 ฝ่าย มีรองฯ 14 คน ดังนั้นธุรกิจที่เป็นธุรกิจหลัก เช่น โครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม จะยังอยู่ บางธุรกิจหากรวมกันได้ต้องรวม ส่วนการลดฝ่ายไม่สามารถลดได้มาก เพราะคนทำงานหลักคือฝ่าย อาจจะสร้างความไม่พอใจต่อพนักงานได้ คาดว่าจะลดลงเหลือประมาณ 60 ฝ่าย ส่วนตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่มีอยู่ 27 คน อาจจะไม่ได้ลดมากเพราะตำแหน่งนี้เป็นกำลังสำคัญในการทำงาน"
          ทั้งนี้ ตำแหน่งรองฯ ว่างลงจากการเกษียณปีที่แล้ว 2 คน และกำลังจะเกษียณ 4 คน ในวันที่ 30 ก.ย. 2563 ดังนั้นจึงต้องเร่งปรับโครงสร้างให้เสร็จก่อนและประกาศใช้โครงสร้างใหม่วันที่ 1 ต.ค. 2563 เบื้องต้นตนเองได้หารือกับรองกรรมการผู้จัดการที่เหลืออยู่บ้างแล้ว ทุกคนต่างเห็นพ้องไปในทิศทางเดียวกัน โดยจะต้องเสนอบอร์ดพิจารณาให้รอบด้าน ซึ่งทั้งทีโอที และแคท ต่างมีความเห็นสอดคล้องกัน ไม่มีอารมณ์แข่งขันกันเองว่าใครต้องครองธุรกิจไหน แต่จะหาโซลูชันร่วมกันเพื่อไม่ให้ลูกค้ากระทบ นี่คือสิ่งสำคัญ.
--จบ--

          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 20 ก.ค. 2563 (กรอบบ่าย)--