ติดอาวุธทักษะดิจิทัล

รมว.ดีอีเอสช่วยนักศึกษาจบใหม่ 5 หมื่นคนเพิ่มโอกาสหางาน
          นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศ สมาคมธนาคารไทย สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยและ บริษัท กสท โทรคมนาคมหารือแนวทางการดำเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัลว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยบริษัท กสท โทรคมนาคม เสนอของบประมาณตาม พ.ร.ก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาท โดยเกิดจากแนวคิดว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 จะมีน้องๆนักศึกษาจบใหม่ที่อาจจะมีทักษะพื้นฐานไม่เพียงพอหรือไม่ตรงกับความต้องการของตลาด จึงเห็นว่าทักษะดิจิทัลมีความจำเป็นในทุกสาขาวิชา หากเราอบรมทักษะด้านดิจิทัลให้นักศึกษาจบใหม่เป็นเวลาสามเดือน โดยมีเงินให้ผู้เข้าร่วมโครงการเดือนละ 10,000 บาทระหว่างอบรมจะช่วยเพิ่มศักยภาพด้านดิจิทัลให้แก่นักศึกษาจบใหม่เหล่านี้ให้สามารถหางานได้
          ทั้งนี้ตั้งเป้าคนอบรม 50,000 ราย ซึ่งจะต้องเป็นคนที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่เกิน 3 ปี และยังไม่มีงานทำ และต้องไม่ซ้ำซ้อนกับคนที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลอยู่แล้ว โดยจะเน้นคนที่ไม่ได้จบทางด้านดิจิทัล ซึ่งจะสามารถเลือกอบรมได้อย่าง น้อย 2 หลักสูตรจาก 4 หลักสูตรคือ 1.การทำ content 2.การจัดการข้อมูลเพื่อทำ Big Data 3.Digital Marketing และ 4.การทำ E-Commerce โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการต้องผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนตามที่กำหนดและผ่านการสอบวัดผล และจะมีการทำ job matching เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถได้คนที่มีทักษะตรงกับความต้องการ
          "วันนี้มีโอกาสหารือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยเพื่อทราบความต้องการของภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งหารือแนวทางในความร่วมมือในการอบรมทักษะ เพื่อให้ได้ทักษะที่ตรงกับความต้องการ โดยน่าจะทราบผลการพิจารณาโครงการดังกล่าวจากสภาพัฒน์ในช่วงสิงหาคม แต่ในระหว่างนี้ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ได้เดินหน้า เตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน หากได้รับอนุมัติจะสามารถเริ่มดำเนินงานได้ทันที"