สัมภาษณ์: ปั้น"แคท"ผงาดNew S-Curve

ไม่ได้เหนือความคาดหมายว่า บริษัท กสทโทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ แคท จะมาเป็นพันธมิตรกับ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) จนในที่สุดปลายเดือนมิถุนายน ทั้ง 2 ฝ่ายได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนภายใต้ ชื่อ บริษัท เนชั่น สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 10 ล้านบาท สัดส่วนการถือหุ้นระหว่างไทยคม และ แคท 75:25 ตามลำดับ ไม่เพียงแต่เรื่องร่วมทุน แผนควบรวมธุรกิจและสิ่งที่ อยากขับเคลื่อน ผู้ที่ให้คำตอบได้ดีที่สุด คือ พันเอกสรรพชัย หุวะนันท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ แคทได้เปิดใจให้สัมภาษณ์มีรายละเอียดดังนี้
          ร่วมทุนไทยคม
          แคท เข้าไปเป็นพันธมิตรกับไทยคม เพื่อให้ธุรกิจที่เกี่ยว ข้องกับดาวเทียมวงโคจรต่ำเช่น บริการสื่อสารผ่านดาวเทียมทางทะเล และอุตสาหกรรมนอกชายฝั่ง โดยเป้าหมายของแคท คือต้องการสร้าง New S-Curve หรืออุตสาหกรรมอนาคต ด้วยการเป็นตัวแทนจำหน่ายใน ภูมิภาคนี้ เนื่องจาก แคท มีสถานีจำนวน 3 สถานี ประกอบด้วย 1. สถานีดาวเทียมศรีราชา 2. นนทบุรี และ 3.สินธร จังหวัดอุบลราชธานี มีบริษัทข้ามชาติเข้ามาร่วมลงทุน แต่คิดว่าร่วมลงทุนไทยคมน่าจะเหมาะสมที่สุด เพราะสถานี ฐานให้บริการครอบคลุมพื้นที่แปซิฟิก
          อย่างไรก็ตามการร่วมลงทุนครั้งนี้ แคท ไม่ได้เข้ามา บริหารแทนไทยคม หลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานดาวเทียม รัฐต้องการทำโครงการร่วมลงทุนกับภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership) หรือ PPP แต่ทำไม่ทัน สุดท้ายมีชื่อ แคท เพราะอยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอีเอส และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้
          สิงที่ตั้งใจทำ
          ทั้งนี้ การที่เข้ามาเป็น CEO สิ่งที่ตั้งใจทำมีอยู่ 3 เรื่อง คือ 1. การแก้ไขข้อพิพาทที่ยังไม่มี value 2. สร้างรายได้ระยะยาว โดยต้องการจะทำ New S-Curve ให้โต รวมถึงการให้บริการระบบคลาวด์ภาครัฐ (GDCC) โดยมีพื้นที่ทดลอง (Sandbox) ให้ใช้คนก็เริ่มเข้า มาใช้แต่พอทำแล้วมันช้า จนปัจจุบันเพิ่งจะได้ ขณะนี้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และอีกหลายรายที่จะเข้ามาใช้บริการ โดยอยู่ระหว่างการเจรจา รวมถึงเรื่อง ไอทีซิเคียวริตี้ ที่ภาครัฐกำลังตื่นตัวและให้ความสำคัญ โดยตอนนี้แคทกำลังขัดเกลาทีมอยู่เพื่อให้กระทรวงดีอีเอส เล็งเห็นและดึงงบจากสำนักงบประมาณมาให้เพื่อบริหารจัดการ
          นอกจากนี้แคทยังให้บริการ วิทยุเฉพาะกลุ่ม หรือทรังค์เรดิโอ สิ่งที่เราจะทำคือวิธีแก้ระบบที่เรามีไม่ว่าจะเป็นสาธารณสุข ตำรวจ ถ้าสามารถปรับปรุงได้ก็จะประหยัดในภาพรวมสำนักงบประมาณก็เห็นชอบด้วย อันนี้ก็เป็นสิ่งที่พยายามผลักดันตอนนี้ ซึ่งสามารถขยายผลเป็นธุรกิจที่น่าจะเป็นกลุ่มที่สร้างรายได้ให้แคท
          โควิดมีผลกระทบไหม
          ต้องบอกว่ามีผลกระทบโดยแคทมีการปรับแผนใหม่จากเดิมตั้งเป้ากำไร 500 ล้านบาท จากปกติรายได้ 500 ล้านบาทเป็นขาดทุนทางด้านโอเปอเรชัน
          แผนครึ่งปีหลัง
          ขณะนี้รายได้ส่วนใหญ่ยังมาจากธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ ภายใต้แบรนด์ "MY" มีลูกค้าใช้บริการ 2 ล้านเลขหมาย รองลงมา คือระบบคลาวด์ และ GDCC, ไอทีซิเคียวริตี้ ซึ่งทำรายได้ให้ภาครัฐเดือนละ 1 พันล้านบาท ลูกค้าอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ 2 แสนราย โดยลูกค้าส่วนใหญ่ คือ กลุ่มองค์กร
          ต่อสัญญาCEOหรnอไม่
          เรื่องต่อสัญญายังไม่ได้มีการนำเสนอคณะกรรมการบอร์ด แต่เชื่อว่าบอร์ดน่าจะอนุมัติต่อวาระในตำแหน่งออกไปอีก 1 ปี

          บรรยายใต้ภาพ 
          สรรพชัย หุวะนันท์