ดีอีเอส ชงครม.ขยายควบรวมแคท-ทีโอที

 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ แคท (CAT) และบริษัท ทีโอทีจำกัด (มหาชน) เป็นบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (เอ็นที) ว่า จะขอขยายระยะเวลาการควบรวมออกไปอีก 6 เดือน เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาภายในเดือนก.ค.นี้ จากเดิมที่ต้องแล้วเสร็จในวันที่ 14 ก.ค.2563 เป็นเดือน ก.ค. 2564
          อย่างไรก็ตาม การขอขยายระยะเวลาครั้งนี้ จะมีการกำหนดกรอบการทำงานที่ชัดเจนว่าแต่ละช่วงเวลาจะดำเนินการอย่างไรบ้าง เพราะการควบรวมไม่ใช่แค่นำ 2 บริษัทมารวมกัน แต่อยากให้เอ็นทีเป็นบริษัทโฮลดิ้ง ซึ่งมีการแบ่งเป็นหน่วยธุรกิจ (บิสสิเนส ยูนิต) ที่ส่วนงานใดมีความเกี่ยวข้องให้นำมารวมกัน ผู้บริหารจะถูกแยกออกไปเฉพาะทาง ทำให้มีเส้นทางการทำงานที่ดีขึ้น เกิดการปรับตัว และมีโอกาสเติบโตในสายงานที่ถนัด ซึ่งสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจทั้ง 2 บริษัทก็เข้าใจ และมองเป้าหมายให้การควบรวมกิจการไปในทิศทางเดียวกัน คือให้องค์กรเข้มแข็งและอยู่รอด
          "หากผมยังอยู่จนถึงวันที่ทุกอย่างครบเอ็นทีมี 5G พร้อมให้บริการ มีแนวคิดว่าจะเสนอให้ทุกหน่วยงานภาครัฐที่ต้องใช้  5G พิจารณาใช้งานของเอ็นทีก่อน ซึ่งจะเกิดผลดีกับบริษัทในการแข่งขันกับโอปเรเตอร์รายอื่น ๆ ซึ่งจากนี้จำเป็นต้องมีการวางแผนเรื่องการลงทุนพัฒนาโครงข่ายให้มีศักยภาพ ไม่อย่างนั้นจะไม่สามารถแข่งขันได้ ทั้งนี้ เนื่องจากแคทและทีโอที ไม่มีคลื่นความถี่ย่าน 2600 เมกะเฮิรตซ์ จึงอยู่ระหว่างการเจรจากับพันธมิตรในการเชื่อมโยงโครงข่าย ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะได้รับประโยชน์ในการให้บริการ 5G ร่วมกัน".
--จบ--