"วีเอ็มแวร์-นิมบัส"หนุนผู้ค้าท้องถิ่นปรับตัวสู้ศึกดิจิทัล

กรุงเทพธุรกิจ  "วีเอ็มแวร์ ผนึก "นิมบัส" ผลักดันร้านค้าท้องถิ่นของไทยก้าวสู่อนาคตดิจิทัล ดันคลาวด์ช่วยธุรกิจขนาดเล็ก เข้าถึงเทคโนโลยีระดับองค์กร หวังกระตุ้น การพัฒนานวัตกรรม ปูทางอยู่รอดในระยะยาว
          นายเอกภาวิน สุขอนันต์ ผู้จัดการ ประจำประเทศไทย บริษัท วีเอ็มแวร์ กล่าวว่า ร่วมมือกับ นิมบัส สตาร์ทอัพ สัญชาติไทย ช่วยร้านค้าในประเทศไทยกว่า 2 หมื่นราย เร่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล พร้อมก้าวข้ามการดำเนินธุรกิจแบบดั้งเดิม
          โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าถึง บริการคลาวด์ของวีเอ็มแวร์ในราคาที่จับต้องได้ ภายใต้การสนับสนุนของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ไอเน็ต เป้าหมายสำคัญมุ่งสนับสนุนให้เกิดการลงทุนเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ทำให้พวกเขาสามารถพัฒนาการดำเนินกิจการในอนาคตสอดรับกับระบบเศรษฐกิจดิจิทัลที่กำลังเติบโตของประเทศ
          นายอภิเชษฐ์ อนุตรวณิชกุล กรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ นิมบัส ประเทศไทย กล่าวว่า เป้าหมายของบริษัทคือการช่วยให้ร้านค้าท้องถิ่นที่ดำเนินกิจการแบบเดิมปรับสู่ดิจิทัล พร้อมแนะแนวทางและสร้างการเติบโตในโลกดิจิทัลที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว
          "เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือร้านค้าส่งของไทยในการเปลี่ยนการดำเนินงานให้ง่ายขึ้น นิมบัส นำเสนอซอฟต์แวร์บริการในราคาวันละประมาณ 33 บาท จากก่อนหน้านี้ ร้านค้าส่วนใหญ่จดข้อมูลทำบัญชี ลงบนกระดาษ ดังนั้นเจ้าของร้านจึงไม่สามารถมองภาพรวมของกิจการได้ครอบคลุมทั้งหมด"
          ด้วยโซลูชั่นดังกล่าวเจ้าของร้านค้าสามารถใช้ระบบจัดการสินค้าคงคลังบนคลาวด์ เพื่อตรวจสอบสินค้าคงเหลือ ตั้งราคาสินค้า จัดการคำสั่งซื้อ จัดทำรายงานและจัดการสาขาร้านค้าปลีกได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ทั้งร้านค้าส่งท้องถิ่นสามารถใช้คอมพิวเตอร์หรือเครื่องสแกนบาร์โค้ดกับโซลูชั่นนี้ จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนอุปกรณ์ใหม่และลดอุปสรรคในการปรับตัว
          นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย เสริมว่า ร่วมกับวีเอ็มแวร์นำเสนอโซลูชั่นระดับโลกและพร้อมสนับสนุนนิมบัส โดยช่วยให้พวกเขาสามารถลดต้นทุนและเพิ่มความคล่องตัว ขณะนี้นิมบัสเองสามารถเติบโตและปรับขยายบริการได้ตามความต้องการ อยู่ในจุดยืนที่ดีที่สามารถช่วย ผู้ค้าท้องถิ่นเพิ่มศักยภาพ มีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและพัฒนาการเติบโตในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล