แคทผนึกซิมโฟนี่

นายดนันท์ สุภัทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและบริการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าแคท ได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) พัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และรองรับความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดในยุคดิจิทัล โดยจะนำโครงข่ายเคเบิลใยแก้วใต้น้ำของทั้งสององค์กร มาผนึกกำลังและเพื่อร่วมกันผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน.
--จบ--