"ดีป้า"อุ้มเอสเอ็มอี

 ชู "ระยอง" สู่สังคมไร้เงินสด
          นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เปิดเผยว่า ดีป้าได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับชีวิตวิถีใหม่ (นิวมอร์มอล) หลังผ่านพ้นโควิด-19 ล่าสุด ดีป้าได้ร่วมกับจังหวัดระยอง, เทศบาลนครระยอง จัดกิจกรรม "ดิจิทัลสู้ภัยเศรษฐกิจ ฝ่าวิกฤติโควิด-19 พลิกโฉมตลาดสู่นิวนอร์มอล" ณ พื้นที่ไอทีมีชีวิต ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง อำเภอเมืองจังหวัดระยอง เพื่อสนับสนุนให้เอสเอ็มอี ธุรกิจบริการธุรกิจขนาดเล็ก หาบเร่แผงลอย ตลาดสด เกษตรกร และชุมชนนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ ผ่านมาตรการคูปองดิจิทัล ด้วยการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสู่โลกออนไลน์ ด้วยระบบอีคอมเมิร์ซ ช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 และเพิ่มยอดขายแก่กลุ่มเป้าหมายเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคนิวมอร์มอล
          ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า การช่วยให้เอสเอ็มอี พ่อค้าแม่ขาย พี่น้องเกษตรกร และชุมชน นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ทำธุรกิจ จะช่วยผลักดันให้จังหวัดระยองเดินหน้าสู่สังคมไร้เงินสด สอดรับแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะของจังหวัด โดยระยะแรกได้นำร่องที่ตลาดโต้รุ่งเทศบันเทิงพลาซ่า ตลาดสตาร์ไนท์บาซ่าร์ ตลาดกลางผลไม้ตะพง ในอำเภอเมือง จากนั้นจะทยอยขยายไปยังพื้นที่อื่นๆต่อไป.