บีบ"ทีโอที"แก้ปมเน็ตชายขอบใน 15 วัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายฐาก รตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ทำหนังสือถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับข้อสรุปการดำเนินการ บอกเลิกสัญญาบางส่วนในโครงการ จัดให้มีบริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบหมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (โซนC+) หรือเน็ตชายขอบโดยขอให้ทีโอทีเตรียมการทำสัญญาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมภายใน 15 วัน หรือในกลางเดือน มิ.ย.นี้
          กรณีดังกล่าว สืบเนื่องจากทีโอทีเป็นผู้ชนะทำโครงการเน็ตชายขอบล่าช้า แต่ไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา กสทช.จึงต้องบอกยกเลิกสัญญา และตรวจรับบางส่วน เพื่อให้ประชาชนใช้งานได้ จึงต้องทำสัญญาใหม่ในส่วนที่ กสทช.ตรวจรับ เพื่อจะได้นำโครงข่ายที่ใช้งานได้ และเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาทุกประการ นำเปิดให้บริการประชาชน เนื่องจากประชาชนในพื้นที่เน็ตชายขอบรอมาเป็นเวลานานตั้งแต่ปลายปี 2560 กสทช.จึงตัดสินใจตรวจรับใน ส่วนที่ตรงตามเงื่อนไขทีโอทีส่วนใดที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขก็ต้องบอกยกเลิกสัญญาเพื่อเปิดประมูลใหม่
          สำหรับการคำนวณค่าปรับของ กสทช.เป็นการคำนวณตามเงื่อนไขในสัญญาวันละ 0.02% หลังจากได้แจ้งบอกเลิกสัญญาเมื่อวันที่ 4 ต.ค.2562 และได้มีการยื่นอุทธรณ์และเจรจาต่อรองกันแล้ว ทีโอทีจึงมีภาระค่าปรับงานเฉพาะงวดที่ 1 และงวดที่ 2 รวม 725 ล้านบาท ขณะที่โครงการเน็ตชายขอบทีโอทีชนะประมูลโครงการนี้ 3 สัญญา วงเงินรวม 6,486 ล้านบาท โดยมีการลงนามในสัญญาเมื่อปลายปี 2560.
--จบ--

          --ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 9 มิ.ย. 2563 (กรอบบ่าย)--