กสทช.ดันค่ายมือถือชู"5จี"พลิกศก.

กรุงเทพธุรกิจ กสทช.ระบุครึ่งปีหลังเป็นนาทีทองใช้ 5จีฟื้นเศรษฐกิจดึงความเชื่อมั่นนักลงทุน คุย"ไอทียู"รายงานภาพรวมอุตฯโทรคมในประเทศ หลังเป็นที่แรกประมูลเสร็จก่อนเจอวิกฤติโควิด ชงบอร์ด 5จีจัดประชุมเทเลคอมเวิลด์กลางปี 64 พร้อมพัฒนาสู่โอทีทีแพลตฟอร์มไทยเต็มตัว ชงเป็นฮับเวิร์ค ฟรอม โฮม คุยไทยมี ศักยภาพดีมีสภาพแวดล้อมเอื้อหลายด้าน
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ตลอด 3 เดือนที่ผ่านมา ส่งผลต่อภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศอย่างหลีกเลี่ยง ไม่ได้ แต่จากการมาตรการคลายล็อกในเฟส 3 และหากสถานการณ์ดีขึ้นอาจจะมีเฟส 4 ทำให้คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลังจะเริ่มปรับตัวได้ดีขึ้น
          ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา สำนักงานกสทช.ก็ได้ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนใน 2 ประการคือการมอบอินเทอร์เน็ตฟรี ให้ 10 GB และปรับเพิ่มบรอดแบนด์ให้ประชาชน 100 Mbps เพื่อสนับสนุนให้การทำงานจากที่บ้าน Work From Home และมีการให้บริการด้านเสียง (วอยซ์) แก่ประชาชนฟรี 100 นาที
          เขา กล่าวว่า ในช่วงครึ่งปีหลัง ต้องจะขอให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (โอเปอเรเตอร์) จะต้องเร่งเปิดให้บริการ 5จี เชิงพาณิชย์ให้ครอบคลุมทั่วประเทศโดยเร็ว เพราะด้วยศักยภาพของ 5จี ที่ให้ความเร็วสูงในระดับกิกะบิตต่อวินาที จะช่วยตอบสนองความต้องการใช้งานเหล่านี้ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในระยะนี้ มีการขยายตัวดีขึ้นในบางเซคเตอร์ เพื่อชดเชยบาง เซคเตอร์ที่ชะลอตัวลง
          นอกจากนี้ สำนักงานกสทช.ยังได้หารือกับนายฮูลิน ซาว เลขาธิการสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ไอทียู) เกี่ยวกับ ภาพรวมของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และเพื่อรายงานความคืบหน้าภายหลังการประมูลคลื่นความถี่เพื่อรองรับ 5จี เมื่อวันที่ 16 ก.พ.2563 ซึ่งถือได้ว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศอันดับต้นๆ ที่จัดการประมูลคลื่นความถี่เพื่อรองรับ 5จี ใน รูปแบบบริการเชิงพาณิชย์โดยสมบูรณ์ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19
          โดยหลังจากที่มีการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน 5จี ระดับชาติในทุกภาคส่วน เพื่อสนับสนุนการต่อยอดการใช้งาน 5จี ในภาคอุตสาหกรรม โดยจะนำรายชื่อคณะกรรมการเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (บอร์ดดีอี) และผ่านความเห็นชอบแล้ว ด้วยศักยภาพดังกล่าว ของประเทศไทย จึงจะเสนอให้ไอทียู มีมติให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานไอทียู เทเลคอม เวิลด์ 2021 ซึ่งจะจัดขึ้นเดือนพ.ค.2564 ซึ่งหากมีมติเห็นชอบจะเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาต่อไป
          นอกจากนี้ สำนักงานกสทช.จะเสนอให้คณะกรรมการขับเคลื่อน 5จี แห่งชาติให้ผลักดัน 2 โครงการที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศคือ การเสนอให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสำหรับการทำงานจากที่บ้าน (Work from Home Hub) โดยใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านการการสื่อสารด้วยเทคโนโลยี 5จีดึงดูดนักลงทุนด้วย
          ทั้งนี้ จากการเป็นศูนย์กลางของการทำงานที่บ้าน สำนักงานกสทช.จะเสนอโครง การ พัฒนาโอทีที แพลตฟอร์มของคนไทย ซึ่งช่วง เวลานี้จึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม ที่ผ่านมาการพัฒนาโอทีทีแพลตฟอร์ม ของประเทศไทยมีปัญหาจากการมีเทคโนโลยีสื่อสารที่ช้ากว่าประเทศเพื่อนบ้าน การมี 5จี เป็นประเทศแรก น่าจะทำให้การพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับคนไทยเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม
          ครึ่งปีหลัง ต้องขอโอเปอเรเตอร์เร่งเปิดบริการ 5จี เชิงพาณิชย์ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศโดยเร็ว
          กสทช.