เปิดแพลตฟอร์มฟรี เรียน-สอนออนไลน์

 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) จับมือ ซิสโก้ ผู้นาด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต เปิดแพลตฟอร์มใหม่ "Cisco WebEx" สำหรับประชุมและเรียน-สอนออนไลน์เสมือนอยู่ในห้องเรียนจริงแบบไม่จำกัดเวลา พร้อมให้ 150 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศใช้ฟรี 6 เดือน
          นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ขยายวงกว้าง และทุกประเทศทั่วโลกยังอยู่ในภาวะเฝ้าระวังเพื่อลดการแพร่เชื้อ อว.วางมาตรการต่างๆ เพื่อรองรับสถานการณ์นี้ โดยเฉพาะการปิดมหาวิทยาลัยชั่วคราวและให้เปิดเป็นการเรียนการสอนออนไลน์แทน เพื่อให้การเรียนการสอนยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ขณะที่อาจารย์และนักศึกษาปลอดภัย และอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีความเสี่ยง โดย อว.เปิดรับความร่วมมือกับหลากหลายพันธมิตรที่เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเพื่อร่วมกันสร้างแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพให้มหาวิทยาลัยที่มีจำนวนกว่า 150 แห่งทั่วประเทศเลือกใช้อย่างเหมาะสม
          "นอกจากความร่วมมือกับบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้ว ล่าสุด อว.ยังร่วมมือกับบริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดแพลตฟอร์มใหม่ Cisco WebEx อีกหนึ่งแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์ที่ครบวงจร สามารถสร้างประสบการณ์การเรียนการสอนออนไลน์ที่สมบูรณ์แบบให้อาจารย์และนักศึกษาได้" นายสุวิทย์กล่าว
          ด้านนายวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ กรรมการผู้จัดการซิสโก้ ประเทศไทย และภูมิภาคอินโดจีน กล่าวว่า ซิสโก้ยินดีสนับสนุนสถาบันการศึกษาภายใต้การกำกับดูแลของ อว. ได้ใช้แพลตฟอร์ม "Cisco WebEx" เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนการสอนออนไลน์ที่ปัจจุบันได้กลายเป็นนิวนอร์มอลหรือความปกติในรูปแบบใหม่ของอาจารย์และนักศึกษาที่มีการเรียนการสอนจากบ้านแต่ยังคงคุณภาพการเรียนการ สอนที่เหมือนเดิม
          ทั้งนี้ "Cisco WebEx" อำนวยความสะดวกให้อาจารย์กว่า 60,000 คน และนักศึกษาทั่วประเทศกว่า 2,000,000 คน ทำการเรียนการสอนออนไลน์แบบไม่จำกัดเวลา พร้อมวิดีโอความละเอียดสูงระบบเสียงในตัว และสามารถแชร์มัลติมีเดียที่หลากหลาย, วิดีโอสตรีมมิ่ง, กระดานไวต์บอร์ด โดยผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นได้แบบ Interactive
          ขณะที่ผู้สอนสามารถสร้างห้องเรียนย่อยเพื่อแบ่งกลุ่ม จัดการสอบและวัดผลทางออนไลน์ โดยผู้เรียนสามารถทำข้อสอบในคลาสหรือหลังคลาสจากแอพฯ ได้ทันที ผู้เรียนยัง "ยกมือ" ถามผู้สอนในคลาสได้ ระบบจะเรียงลำดับก่อน-หลังแบบอัตโนมัติ รวมถึง ผู้สอนสามารถประเมินความตั้งใจเรียนของ ผู้เรียนได้ โดยมีระบบเตือนผู้สอนเมื่อผู้เรียนเปิดแอพฯ อื่นๆ ระหว่างการเรียนการสอน
          นอกจากนี้ "Cisco WebEx" ยังรองรับ ผู้เรียนได้สูงสุดถึง 1,000 คนต่อ 1 ห้องเรียน แชร์เอกสารด้วยความละเอียดแบบ HD เพื่อความคมชัดของผู้สอนและผู้เรียน โดยมีการบันทึกการสอนเป็นวิดีโอแบบไม่จำกัดเวลา และไฟล์เสียงที่เป็นไฟล์ .mp4 เปิดได้บนทุกแพลตฟอร์มเพื่อดูย้อนหลังได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องแปลงไฟล์
          มหาวิทยาลัยที่สนใจใช้ Cisco WebEx ติดต่อได้ที่ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0-2263-7000