บอร์ดทีโอทีปรับแผนรับนิวนอร์มอล

นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ดทีโอทียังไม่เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานของทีโอทีในช่วงครึ่งปีหลังปี 2563 ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ เนื่องจากบอร์ดเห็นว่า ฝ่ายบริหารต้องปรับแผนการดำเนินการให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัล และสอดรับกับการใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ซึ่งหลังการผ่อนปรนมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 การใช้งานอินเตอร์เน็ตจะยิ่งทวีความรุนแรงในการใช้งานเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นทีโอทีต้องปรับแผนใหม่ แล้วนำมาเสนอบอร์ดให้พิจารณาในเดือน มิ.ย.นี้
          "ทีโอทีต้องปรับระบบการทำงานแบบเดิมๆ ที่ผสมผสานระบบดิจิทัลเปลี่ยนเป็นดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบให้สมกับเป็นบริษัทโทรคมนาคม ในยุคนี้จะทำงานแบบเดิมไม่ได้แล้ว ต้องปรับตัว ปรับวิถีใหม่ด้วย ฉะนั้นแผนการทำงานก็ต้องทันสมัย ฝ่ายบริหารต้องระดมความเห็นจากคนรุ่นใหม่ในองค์กร แล้วนำมาผสมผสานกับความคิดเห็นของคนรุ่นเก่าเพื่อให้แผนการดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติให้ได้"
          น.อ.สมศักดิ์ กล่าวต่อว่า ทีโอทีมีโครงข่ายโทรคมนาคมที่แข็งแกร่งและยังเป็นผู้ให้บริการโครงการอินเตอร์เน็ตประชารัฐของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ดังนั้น ทีโอทีต้องคิดและวางแผนที่จะนำมาใช้ประโยชน์ และต่อยอดการให้บริการ โดยเฉพาะการเรียนการสอนออนไลน์ตามนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น ทีโอทีก็ต้องปรับแผนการให้บริการใหม่ รวมถึงวิธีการหาลูกค้าใหม่ด้วย ปัจจุบันทีโอทีมีผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงราว 1 ล้านเลขหมาย มีผู้ใช้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน 3.2 ล้านเลขหมาย ซึ่งทีโอทีมีโอกาสที่จะขยายปริมาณลูกค้าเพิ่มได้ จากโครงข่ายโทรคมนาคมที่ครอบคลุมทั่วประเทศ.
--จบ--

          --ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 26 พ.ค. 2563 (กรอบบ่าย)--