"พุทธิพงษ์"แจงขยายพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูล

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยว่า ขณะนี้กฎหมายขยายเวลาการบังคับใช้บทบัญญัติบางมาตราของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ออกไปตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค.63-31 พ.ค.64 ถ้ากฎหมายถูกบังคับใช้ตามกำหนดเดิมคือวันที่ 27 พ.ค.63 จะเกิดปัญหาเพราะรายละเอียดทุกอย่างจะมีผลทันที เช่น การเข้าไปตรวจสอบว่าแต่ละหน่วยงานทำตามกฎหมายหรือไม่ การร้องเรียน หรือการมีบทลงโทษที่ค่อนข้างหนัก แต่ด้วยสถานการณ์ที่โรค โควิด-19 ระบาด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก เช่น กิจการธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน โรงแรม สมาคม มูลนิธิ ผู้ประกอบการรายเล็ก จะได้รับผลกระทบ เพราะต้องลงทุนเพื่อเตรียมระบบป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้เรียกร้องมายังรัฐบาลให้ช่วยเหลือดูแลในเรื่องนี้ เราก็รับฟังความคิดเห็นของทุกคน อย่างไรก็ตาม ในระหว่างนี้ข้อมูลของประชาชนจะได้รับความคุ้มครองตามมาตรฐานเหมือนเดิม เพราะเรายังมีกฎหมายอีกหลายฉบับยังทำหน้าที่อยู่ ยกตัวอย่างเช่น การโพสต์ภาพของผู้อื่นในโซเชียลมีเดียโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือนำไปตัดต่อบิดเบือน ก็สามารถเอาผิดผู้ละเมิดได้ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ โดยไม่จำเป็นต้องรอ พ.ร.บ.ฉบับนี้
          "ที่ผ่านมา 1 ปี หลายหน่วยงานก็เตรียมตัวปรับปรุงระบบต่างๆ เช่น สมาคมธนาคารไทย แต่หลายองค์กรต้องมาเจอกับโรคระบาดจึงทำได้ไม่เต็มที่ นอกจากนี้เราต้องใช้เวลาในการรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนเพื่อจัดทำกฎหมายลูกที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมมากที่สุด เปิดรับฟังไปแล้ว 3-4 ครั้ง แต่ต้องหยุดชะงัก ยังมีอีกหลายหน่วยงานขอโอกาสให้ความเห็นอยู่ เพราะเขาเป็นคนต้องถูกบังคับใช้ และได้รับผล กระทบโดยตรง ส่วนคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะเข้ามาทำหน้าที่ตามกฎหมายนั้น ครม.เห็นชอบแล้วและพร้อมทำงาน ทุกคนได้ผ่านกระบวนการคัดกรองและสรรหาตามขั้นตอนต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร กระทรวงดีอีเอสได้จัดเตรียมงบประมาณและการสนับสนุนต่างๆ ไว้ให้หมดแล้ว สามารถดำเนินการได้ทันที" นายพุทธิพงษ์กล่าว
--จบ--

          --มติชน ฉบับวันที่ 24 พ.ค. 2563 (กรอบบ่าย)--