แคทใช้ไอโอทีหนุนโลจิสติกส์ ปณท

 พันเอกสรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ แคท (CAT) กล่าวว่า แคทและบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ซึ่งทั้ง 2 องค์กรเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ได้ร่วมมือกันศึกษาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบยืนยันความถูกต้องด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ระบบโลจิสติกส์ ระบบสารสนเทศโลจิสติกส์ และระบบการวิเคราะห์เพื่อการบริหารจัดการโลจิสติกส์ 
          ทั้งนี้ ในเบื้องต้นจะร่วมกันศึกษาและพัฒนาตู้ไปรษณีย์ให้มีความทันสมัย เพื่อให้ ปณท สามารถบริหารจัดการ กำหนดระยะเวลา และวางแผนเส้นทางการเข้าไขตู้ไปรษณีย์ ได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลา และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการใช้ระบบไอโอที (IoT) ผ่านเซ็นเซอร์และโครงข่าย  LoRaWAN ของแคท.
--จบ--