"บิ๊กป้อม"เร่งลุยเมืองอัจฉริยะ สอดคล้องยุทธศาสตร์20ปี

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ครั้งที่ 1/2563 ที่ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบ รัฐบาล
          พล.ต.พัชร์ชศักดิ์กล่าวว่า พล.อ.ประวิตรกำชับคณะกรรมการฯ ให้เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างจริงจัง โดยมอบหมายกระทรวงดิจิทัล, พลังงาน และคมนาคม ดำเนินการอย่างเร่งด่วน มีเป้าหมายกระจายความเจริญไปทั่วประเทศ ประชาชนได้รับประโยชน์ทั่วถึง เท่าเทียมกัน ยกระดับคุณภาพชีวิต สามารถลดความเหลื่อมล้ำได้เป็นรูปธรรมยั่งยืน รองรับการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่จากผลกระทบโควิด-19 (New Normal) และประเทศไทย 4.0 ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พร้อมทั้งกำชับกระทรวงดีอีเอส และกระทรวงต่างประเทศ เร่งดำเนินการตามกรอบความร่วมมือ กับอาเซียนปี 63 ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วเช่นกัน
          ทั้งนี้ ที่ประชุมรับทราบคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 267/2560 ลง 15 ตุลาคม 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานระหว่างปี 61-62 ที่ผ่านมา และเพื่อเร่งรัด ผลักดันการพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามแนวทางขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และรับทราบพื้นที่เป้าหมายพร้อมคัดเลือกเป็นเมืองอัจฉริยะต้นแบบ จำนวน 3 พื้นที่ และพื้นที่ พัฒนาเมืองใหม่อัจฉริยะน่าอยู่จำนวน 1 พื้นที่ รวม 4 พื้นที่ ได้แก่ กทม. (ศูนย์พหลโยธิน) จ.ชลบุรี (พื้นที่ EEC) จ.ชลบุรี (นิคมอมตะนคร) และ จ.ภูเก็ต (อ.เมือง)