ประชุมบอร์ด27พ.ค.นี้ กสทช.จ่อสรุปเยียวยา "MCOT"คืนคลื่น2600

 “กสทช.” จ่อสรุปวงเงินเยียวยา MCOT คืนคลื่น 2600 MHz ในการประชุมบอร์ดวันที่ 27 พ.ค. 63 พร้อมอนุมัติเรียงช่องเพื่อการศึกษา เป็นช่อง 37-53 และให้ไทยพีบีเอส ทดลองเปิดช่องทีวีเรียนสนุก 1 ช่อง
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยภายหลังการประชุม กสทช. เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2563 ที่ผ่านมาว่า ที่ประชุม กสทช.มีมติให้ส่งหนังสือไปยังบริษัท   อสมท จำกัด (มหาชน) หรือ MCOT ถามเรื่องส่วนแบ่งเงินเยียวยาระหว่าง MCOT และบริษัท เพลย์เวิร์ค จำกัด ว่าจะเป็นผู้แบ่งเงินเยียวยาเอง หรือจะให้ กสทช.เป็นผู้แบ่งให้ สำหรับระยะเวลาการถือครองคลื่นความถี่ ที่ประชุมลงมติ 2 แนวทาง คือ 6 ปี และ 8 ปี คาดว่าจะได้ข้อยุติทั้งหมดในการประชุม กสทช.วันที่ 27 พ.ค. 2563
          อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ศึกษาวงเงินเยียวยามา 3 แนวทาง บนพื้นฐานระยะเวลาครองคลื่นความถี่ 15 ปี ประกอบด้วย แนวทางที่ 1 กรณีเลวร้ายที่สุด (Worst Case) วงเงินเยียวยาอยู่ที่ 1,573.4 ล้านบาท แนวทางที่ 2 กรณีพื้นฐาน (Base Case) วงเงินเยียวยาอยู่ที่ 3,809.8 ล้านบาท และแนวทางที่ 3 กรณีที่ดีที่สุด (Best Case) วงเงินเยียวยาอยู่ที่ 6,685.1 ล้านบาท
          นอกจากนี้ ที่ประชุม กสทช.มีมติอนุมัติเงินอีก 100.59 ล้านบาท สนับสนุนโรงพยาบาลและสถานพยาบาลของรัฐ 69 แห่ง สู้โควิด-19 โดยยังมีวงเงินช่วยเหลืออีกประมาณ 500 ล้านบาท ขณะที่ยังมีโรงพยาบาลที่อยู่ระหว่างการพิจารณาอีก 600 โรงพยาบาล
          ขณะเดียวกันที่ประชุม กสทช.มีมติอนุมัติกำหนดให้เรียงลำดับหมายเลขช่องรายการเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐานช่องรายการเพื่อการศึกษาผ่านทางไกล และช่องรายการเพื่อการอาชีวศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 17 ช่องรายการ ตั้งแต่ช่องรายการหมายเลข 37 ไปจนถึงช่อง 53
          รวมทั้งที่ประชุม กสทช.ยังได้อนุญาตให้ไทยพีบีเอส ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2563 ในการจัดทำช่องทีวีดิจิทัลสอนหนังสือ (Active Learning TV) “ทีวีเรียนสนุก” โดยใช้หมายเลขช่องรายการลำดับที่ 4  และที่ประชุม กสทช.มีมติแต่งตั้ง นางสาวมณีรัตน์ กำจรกิจการ เป็นผู้ช่วยเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และได้แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญพิจารณาพิเศษ (ระดับ ช1) จำนวน 4 คน ได้แก่ 1.นายฉันทพัทธ์ ขำโคกกรวด เป็นนักวิชาการนโยบายและแผนเชี่ยวชาญพิเศษ 2.นายเสน่ห์ สายวงศ์ เป็นวิศวกรเชี่ยวชาญพิเศษ 3.นางสุพิญญา จำปี เป็นนิติกรเชี่ยวชาญพิเศษ 4.นายสมบัติ ลีลาพตะ เป็นนิติกรเชี่ยวชาญพิเศษ