"CXR Screening"ตัวช่วยวินิจฉัยวัณโรคอย่างรวดเร็ว

จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) พบว่าวัณโรคติดอันดับ 1 ใน 10 ของสาเหตุการเสียชีวิต แต่ละปีมีผู้ป่วยเป็นวัณโรคถึงประมาณ 10 ล้านคน และคาดว่ามีประชากรทั่วโลกถึง 1 ใน 4 ที่ติดเชื้อวัณโรคระยะแฝง ซึ่งประเทศไทยเป็น 1 ใน 14 ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากวัณโรคมากที่สุด โดยมีจำนวนผู้ป่วยใหม่และผู้ที่กลับมาเป็นซ้ำถึง 108,000 รายต่อปี
          อย่างไรก็ตามแม้วัณโรคจะเป็นโรคที่ควบคุมและรักษาได้ หากมีการตรวจหา วินิจฉัย และรักษาที่ทันท่วงที  แต่ปัญหาสำคัญของไทยก็คือการขาดแคลนรังสีแพทย์ทำให้การวินิจฉัยภาพเอกซเรย์โดยเฉพาะในโรงพยาบาลขนาดเล็กต้องใช้เวลานานกว่าคนไข้จะได้รับการรักษาด้วยวิธีที่ถูกต้องเหมาะสม
          บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือไอเน็ต (INET) จึงร่วมมือกับ ไอบีเอ็ม พัฒนาแอพพลิเคชั่น "CXR Screening" ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยี IBM Visual Insights ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการวิเคราะห์ภาพนิ่งและไฟล์วิดีโอ โดยทำงานร่วมกับระบบเซิร์ฟเวอร์ IBM Power Systems AC922 ซึ่งเป็นระบบประมวลผลสมรรถนะสูง มาใช้ในการแปลผลภาพเอกซเรย์ ช่วยรังสีแพทย์ในการตรวจหาวัณโรค จากภาพเอกซเรย์ทรวงอกได้อย่างรวดเร็ว
          "นางมรกต กุลธรรมโยธิน" กรรมการผู้จัดการ ไอเน็ต กล่าวว่า  หลังจากที่มีการฝึกสอนระบบเอไอโดยรังสีแพทย์และแพทย์สาขาต่าง ๆ ด้วยภาพกว่า 40,000 ภาพจากโรงพยาบาล และโมเดลภาพถ่ายรังสีทรวงอก พบว่าแอพพลิเคชั่น CXR Screening ที่พัฒนาโดยไอเน็ต สามารถตรวจพบวัณโรคด้วยอัตราความแม่นยำสูงถึง 96% การใช้ IBM Visual Insights ซึ่งเป็นโซลูชั่นด้านการรู้จำภาพ (visual recognition) ที่ทำงานบนระบบ  IBM Power Systems  ทำให้ไอเน็ตสามารถสร้างโมเดลภาพ จากนั้นจึงจำแนกประเภทวัตถุที่ตรวจพบในภาพเอกซเรย์ทรวงอก โดยที่ไม่ต้องมีการเขียนโค้ดหรืออาศัยความเชี่ยวชาญด้าน deep learning แต่อย่างใด
          ด้าน "นางสาวปฐมา จันทรักษ์" รองประธานด้านการขยายธุรกิจในกลุ่มประเทศอินโดจีน และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า ไอบีเอ็ม ภูมิใจอย่างยิ่งที่ร่วมกับไอเน็ต นำเทคโนโลยี AI vision หรือการใช้เอไอในการวิเคราะห์ภาพและไฟล์วิดีโอ ร่วมกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงและแพลตฟอร์มระดับโลกที่มีความปลอดภัย เข้าสนับสนุนรังสีแพทย์และแพทย์สาขาต่าง ๆ  เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยวัณโรคในโรงพยาบาลทั่วประเทศไทยได้รับการตรวจวินิจฉัยที่มีคุณภาพ พร้อมรับการรักษาอย่างทันท่วงที ซึ่งเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าวงการเฮลท์แคร์ของไทยกำลังเดินหน้าและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
          ทั้งนี้รังสีแพทย์สามารถอัพโหลดภาพเอกซเรย์ทรวงอกเข้ามาที่แอพพลิเคชั่น CXR Screening ซึ่งจะแปลเป็นผลลัพธ์ในเวลา เพียงไม่กี่วินาที พร้อมด้วยเปอร์เซ็นต์แสดงระดับความมั่นใจ ซึ่งเทคโนโลยีนี้ช่วยให้แพทย์สามารถโฟกัสไปที่กลุ่มผู้มีโอกาสเป็นวัณโรคมากขึ้น
          ปัจจุบันมีการใช้แอพพลิเคชั่นดังกล่าว แล้วในสถานพยาบาลชุมชนและทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 75 แห่งทั่วประเทศ โดยแอพพลิเคชั่นจะแจ้งให้ทราบทันทีที่พบลักษณะที่เข้าข่ายวัณโรค และอยู่ระหว่างขยายการใช้งานเพิ่มเติม ในการตรวจหาอาการอื่น ๆ จากภาพเอกซเรย์ทรวงอกอีก 14 อาการ เช่น ปอดบวม ปอดอักเสบ น้ำท่วมปอด และภาวะปอดรั่ว
          คาดว่าจะมีผู้ป่วยหลายพันคนใน โรงพยาบาล 300 แห่งทั่วประเทศที่ได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้  นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อฝึกอบรมนักศึกษาแพทย์เกี่ยวกับการวินิจฉัยและรักษาโรคทรวงอกอีกด้วย.

          บรรยายใต้ภาพ 
          นางสาวปฐมา
          นางมรกต