"5จี"ความหวังฝ่าโควิด-19 จุดเปลี่ยนองค์กรสู่ความอยู่รอด

กรุงเทพธุรกิจ การแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19  สร้าง ผลกระทบและความสูญเสียมากมายทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย หรืออีกมุมหนึ่งก็เป็นคลื่นสนามดิสรัปชั่นลูกใหม่ที่เข้ามาทดสอบความแข็งแกร่งการอยู่รอดขององค์กร ผลักดัน ภาคธุรกิจให้เห็นความสำคัญของ ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น และเทคโนโลยี 5จี  อาจเปรียบได้กับวัคซีนที่จะเป็นหนึ่งความหวังในการอยู่รอดของธุรกิจ เป็นตัวเร่งการปฏิวัติองค์กรให้เห็นความสำคัญของการนำนวัตกรรมเข้ามาปรับใช้
          เทคโนโลยี 5จี โอกาสใหม่สำหรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถสรุปจุดเด่นการใช้งานของ 5จี เป็น 3 แกนหลัก เพื่อให้มองเห็นภาพ คือ "การสื่อสารไร้สายความเร็วสูง การสื่อสารกับอุปกรณ์จำนวนมาก และการเชื่อมต่อที่เสถียรและตอบสนองไว" ความเร็ว 5จี สูงถึง 20 เท่าเมื่อเทียบกับ 4จี การมาของเทคโนโลยี 5จี ไม่เพียงมีผลต่อผู้คนและสังคมโดยทั่วไป แต่ยังมีผลโดยตรงต่อการพัฒนาและการเติบโตของทุกอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรม ยานยนต์ การขนส่ง สิ่งก่อสร้าง พลังงาน การเงิน สุขภาพ อุตสาหกรรมการผลิต ความบันเทิง ความมั่นคงปลอดภัย ฯลฯ
          5จี ผู้พลิกประวัติศาสตร์ศก.โลก
          อีกนัยคือ 5จี จะเข้ามาพลิกประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจระดับโลกที่จะเป็นตัวเร่งให้ผู้นำและผู้บริหารองค์กรต่างๆ ปรับตัวสู่ความเป็นดิจิทัล เพื่อก้าวให้ทันในทศวรรษ และอยู่รอดในวิกฤติเช่นนี้
          วรินทร สีสุขดี ผู้อำนวยการส่วนผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ บริษัท จีไอเอส จำกัด กล่าวว่า ธุรกิจที่ดูเหมือนจะไปได้ดีที่สุดช่วงวิกฤติโควิด-19 เช่น ธุรกิจโลจิสติกส์ ต้องเผชิญการจัดการการขนส่ง ที่ไม่ได้มีประสิทธิภาพมากเพียงพอ การใช้ 5จี ในอุตสาหกรรม โลจิสติกส์ จึงมีบทบาทสำคัญ ทั้งเชื่อมต่อพัสดุ โกดังสินค้า บุคลากร ยานพาหนะ และอุปกรณ์ไอโอที ด้านการขนส่ง เช่น ควบคุมรถจากระยะไกลแบบไร้คนขับ โดยข้อมูลต่าง ๆ จะถูกส่งผ่าน 5จี กลับมา ที่ผู้ควบคุมรถได้ทันที ใช้ระบบป้องกันความปลอดภัยขับขี่ด้วยกล้อง Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) คือ นำภาพวีดิโอมาวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ เพื่อแจ้งเตือน เมื่อตรวจพบพฤติกรรมเสี่ยง ทั้งผู้ขับขี่และสภาพแวดล้อมภายนอก และการใช้เทคโนโลยีสื่อสารระหว่างรถยนต์กับรถยนต์ (Vehicle-to-Vehicle : V2V)
          5จี ช่วยรับ-ส่งข้อมูลความเร็วสูง รถยนต์ 2 คันสื่อสารได้ว่า อยู่ตำแหน่งใด มีความเร็วเท่าไร มุ่งไปในทิศทางใด ช่วยให้การขนส่งปลอดภัยเพิ่มขึ้น และใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ เช่น ระบุตัวตนพนักงาน ประสานงานยานพาหนะ -ถนน ตรวจสอบตู้สินค้า คลังสินค้า ดิจิทัล ขับเคลื่อนอัตโนมัติ ใช้หุ่นยนต์และโดรน
          ขณะที่ อีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่ 5จี เข้ามา มีบทบาทมาก คือ บริการด้านสุขภาพ โดยเฉพาะ ยุคนี้โควิด-19 บริการด้านการแพทย์ และบริการด้านสุขภาพกลายเป็นเรื่องที่ผู้คนให้ความสำคัญมากขึ้น
          ตัวเร่งสำคัญบริการด้านสุขภาพ
          วิชัย แสงหิรัญวัฒนา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โกลบเทค จำกัด กล่าวว่า 5จี จะเป็นตัวเร่งสำคัญ ช่วยทรานส์ฟอร์มอุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพ จากอัตราการรับส่งข้อมูลที่สูงขึ้น เวลาตอบสนองที่ลดลง ประหยัดพลังงาน การลดต้นทุน สามารถจัดการกับอุปกรณ์ไอโอทีหลายพันชิ้นพร้อมกัน อุปกรณ์เหล่านี้ก่อให้เกิดความสามารถใหม่ๆ จากการรับ-ส่ง ข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล ได้ ข้อมูลเหล่านั้นจัดเก็บไว้ในประวัติ สุขภาพ และส่งต่อไปยังผู้ให้บริการสุขภาพ ที่เปิดสิทธิอนุญาตการเข้าถึงด้วยความยินยอม การวินิจฉัยต่างๆ จึงเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น
          5จี ทำให้คำว่าเรียลไทม์เกิดขึ้นจริง การดูแลรักษาผู้ป่วยจึงเกิดขึ้นได้จากทุกที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากขึ้น แพทย์ใช้ประโยชน์จากระบบการแพทย์ทางไกล หรือเทเลเมดิซีน ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์พูดคุยตอบโต้กันได้ นับเป็นตัวช่วยสำคัญในการช่วยรักษาอาการเบื้องต้น ลดอัตราการเสียชีวิต ระหว่างนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลได้ ขณะเดียวกัน ทีมแพทย์ที่โรงพยาบาลปลายทางก็สามารถเตรียมพร้อมการรักษาได้รวดเร็ว
          อย่างไรก็ตาม 5จี อาจเป็นทางเลือกและทางรอดของธุรกิจ ก็เฉพาะธุรกิจที่มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีเท่านั้น นี่อาจเป็นคำตอบที่ว่า ทำไมธุรกิจจึงจำเป็นต้องรีบปรับตัวสู่โลกธุรกิจยุคดิจิทัลอย่างจริงจังเสียที
          5จีจะเป็นตัวเร่งผู้นำและผู้บริหารองค์กรปรับตัวสู่ความเป็นดิจิทัลก้าวให้ทันในทศวรรษ และอยู่รอดในวิกฤติเช่นนี้
          จีไอเอส