เหตุจากโควิด"ดีอีเอส"ขอยืดเวลาบังคับใช้ กม.คุ้มครองข้อมูลบุคคล

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยว่า ในเร็วๆนี้ จะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการออกพระราชกฤษฎีกา เพื่อขอเลื่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ออกไปก่อน โดยจากเดิมจะมีผลบังคับใช้วันที่ 28 พ.ค.2563 หลังจากได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และเริ่มมีผลบังคับใช้เฉพาะการจัดตั้งสำนักงาน และคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อวันที่ 27 พ.ค.2562 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รอบด้าน ซึ่งการบังคับใช้ พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว มีทั้งฝ่ายเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ฉะนั้นจึงต้องการชะลอการบังคับใช้ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์โควิด-19 จะคลี่คลาย และสามารถเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายอีกครั้ง เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากที่สุด
          "ประชาชนไม่ต้องกังวลเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพราะปัจจุบันกฎหมายหลายฉบับมีการคุ้มครองอยู่แล้ว แต่ภาคธุรกิจที่มีปัญหาโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) เพราะต้องจัดเก็บข้อมูล ใช้ และประมวลผล ตามแนวปฏิบัติของกฎหมาย ซึ่งการจัดเก็บข้อมูล ต้องได้ตามที่ยินยอม และเมื่อนำไปใช้ก็ต้องได้รับอนุญาต รวมถึงต้องมีกระบวนการจัดเก็บข้อมูลอย่างมั่นคงด้วย".
--จบ--