ซิสโก้เปิดให้มหาวิทยาลัยสังกัดอว. ใช้ "Cisco WebEx" ฟรี 6 เดือน

นายวัตสัน ถิรภัทรพงศ์  กรรมการผู้จัดการซิสโก้ ประเทศไทย และภูมิภาคอินโดจีน  กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19  ทำให้ทุกอุตสาหกรรมต้องปรับตัวและเริ่มทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นอย่างจริงจัง รวมถึงวงการการศึกษาที่ต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนเสมือนจริง ซึ่งซิสโก้ได้สนับสนุนสถาบันการศึกษาภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการใช้แพลตฟอร์ม "Cisco WebEx" ฟรีเป็นเวลา 6 เดือน เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนการสอนออนไลน์ โดยสามารถรองรับผู้เรียนได้สูงสุดถึง 1,000 คนต่อ 1 ห้องเรียน
          ทั้งนี้ "Cisco WebEx" จะอำนวยความสะดวกให้อาจารย์กว่า 60,000 คน และนักศึกษาทั่วประเทศกว่า 2,000,000 คน สามารถทำการเรียน การสอนออนไลน์แบบไม่จำกัดเวลา สร้างวิดีโอความละเอียดสูงระบบเสียงในตัว และสามารถแชร์มัลติมีเดียที่หลากหลาย มีวิดีโอสตรีมมิ่ง กระดานไวท์บอร์ด ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นได้แบบอินเทอร์แอคทีฟ ขณะที่ผู้สอนสามารถสร้างห้องเรียนย่อยเพื่อแบ่งกลุ่ม จัดการสอบและวัดผลทางออนไลน์ โดยผู้เรียนสามารถทำข้อสอบในคลาส หรือหลังคลาสจากแอพได้ทันที  นอกจากนี้ ผู้เรียนยังสามารถ "ยกมือ" ถามผู้สอนในคลาสได้ ซึ่งระบบจะเรียงลำดับก่อน-หลังแบบอัตโนมัติ รวมถึงผู้สอนสามารถประเมินความตั้งใจเรียนของผู้เรียนได้ โดยมีระบบเตือนผู้สอนเมื่อผู้เรียนเปิดแอพ อื่น ๆ ระหว่างการเรียนการสอนอีกด้วย
          มหาวิทยาลัยที่สนใจใช้ Cisco WebEx สามารถติดต่อได้ที่ บ.ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) โทร. 0-2263-7000.
--จบ--

          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 4 พ.ค. 2563 (กรอบบ่าย)--