แคทลุ้น ครม.หนุนลุยดาวเทียม

 พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทกสทโทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) หรือแคทเปิดเผยว่า จากที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอีเอส) ได้มอบหมายให้แคทเป็นผู้นำทรัพย์สินดาวเทียมตามสัญญาสัมปทานมาบริหารจัดการเพื่อสร้างรายได้หลังสัญญาสัมปทานดาวเทียมกับบริษัทไทยคม จำกัด (มหาชน) สิ้นสุดลงในเดือนก.ย.2564 นั้นแคทมีความพร้อมที่จะดำเนินธุรกิจดาวเทียมให้เกิดความต่อเนื่องต่อไป โดยเชื่อว่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจและสร้างรายได้ในอนาคตให้องค์กรได้ โดยขณะนี้ได้ส่งพนักงานแคทไปรับการฝึกอบรมเรียนรู้การทำงานดาวเทียมกับไทยคมเป็นเวลา 1 ปีก่อนส่งมอบทรัพย์สินทั้งหมด ทั้งนี้แคทมีประสบการณ์ดาวเทียมมา 50 ปีมีสถานีภาคพื้นดิน 3 แห่งที่ศรีราชาอุบลราชธานี นนทบุรี ซึ่งที่ผ่านมาให้บริการสัญญาณการถ่ายทอดสดการแข่งกีฬาจากต่างประเทศ
          "ดาวเทียมยังมีความจำเป็นในการสื่อสาร เพราะยังมีช่องว่างในการใช้งานทั้งเรื่องความมั่นคงในพื้นที่ที่สายไฟเบอร์ออปติกเข้าไม่ถึง ในทะเลบนเกาะ บนเครื่องบิน หากต้องการเปิดบริการอินเตอร์เน็ตเพื่อติดต่อสื่อสารเพราะฉะนั้น ดาวเทียมยังคงมีความจำเป็นต้องมีต่อไป และเทคโนโลยี 5 จียังระบุไว้อีกว่าดาวเทียมมีความสำคัญในการติดต่อสื่อสาร"
          พ.อ.สรรพชัย กล่าวว่า ดาวเทียมไทยคม 4 ใช้งานได้ถึงปี 2565 ไทยคม 6 ใช้งานได้ถึงปี 2572และในเชิงวิศวกรรมสามารถ ขยายระยะเวลาการใช้งานต่อไปได้อีก 3-5 ปี ด้วยการบำรุงรักษาและเพิ่มแบตเตอรี่สำรองต่ออายุการใช้งานได้ ส่วนการยิงดาวเทียมดวงใหม่นั้นแคทต้องศึกษาอย่างละเอียด ซึ่งต้องจ้างที่ปรึกษามาทำแผนธุรกิจให้ชัดเจน เนื่องจากรูปแบบการลงทุนธุรกิจดาวเทียมจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมลงทุนรายเดียวเปลี่ยนเป็นการร่วมลงทุนหรือแชร์การใช้งานดาวเทียมเพื่อลดต้นทุนการลงทุนเหมือนการลงทุนอินเตอร์เน็ตระหว่างประเทศก็ต้องร่วมทุนกับหลายประเทศจึงจะคุ้มค่าการลงทุน.