เร่งมาตรฐานรักษาออนไลน์ดีอีเอสไขลานเอ็ตด้าทำงาน

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอีเอส)เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงดีอีเอสได้เร่งหารือกับกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์(องค์กรมหาชน)หรือเอ็ตด้า ดำเนินการออกมาตรฐานการรักษาผ่านออนไลน์ หรือ Telemedicine ซึ่งจำเป็นต้องกำหนดมาตรฐานและแนวทางในการรักษาพยาบาลออนไลน์ให้ประชาชน โดยเฉพาะในต่างจังหวัด ที่สามารถรักษากับแพทย์พยาบาลผ่านออนไลน์ ได้โดยมีกฎหมายและระเบียบรองรับ รวมถึงต้องคิดค่ารักษาพยาบาลผ่านออนไลน์ได้ด้วย คาดว่าภายใน 1 เดือนนี้จะมีความชัดเจนอย่างแน่นอน
          อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ได้เร่งให้เอ็ตด้าเร่งออกมาตรฐานและระเบียบการดำเนินการรับรองลายเซ็นที่มีการลงนามผ่านออนไลน์เนื่องจากปัจจุบันมีการทำงานที่บ้าน มีการส่งเอกสารผ่านทางออนไลน์กันมากขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ แต่เนื่องจากขณะนี้ไม่มีกฎหมายรับรองว่าลายเซ็นในเอกสารนั้นเป็นไปอย่างถูกต้อง ทำให้หลายฝ่ายกังวลว่าเมื่อเซ็นไปแล้วจะถูกลอกเลียนแบบ หรือปลอมแปลงได้ง่ายจึงไม่นิยมการเซ็นผ่านออนไลน์แต่ในยุคปัจจุบันที่มีการใช้ออนไลน์อย่างแพร่หลายประกอบกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงจำเป็นต้องมีระเบียบรับรองลายเซ็นออนไลน์เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการ.
--จบ--