กสทฯปั้นธุรกิจดาวเทียมเสริม5จี

กรุงเทพธุรกิจ  กสทฯเฟ้นหาพาร์ทเนอร์ ลุยดาวเทียมวงโคจรต่ำหนุนโครงข่าย 5จี ชี้ธุรกิจดาวเทียมไม่ใช่ขาลง พร้อมส่งแผน รับช่วงไทยคม 4 และ6ต่อจากคู่สัมปทานแล้ว ตามแผนบริหารจัดการดาวเทียมแห่งชาติ ผ่านพ.ร.บ.ร่วมทุนฯพีพีพี นำเสนอผ่าน คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติและบอร์ดดีอีเรียบร้อย รอมติครม.ออกคำสั่งให้ดำเนินการ
          พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ บมจ.กสท โทรคมนาคม เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ระหว่างเจรจากับพันธมิตร 2-3 ราย เพื่อเตรียมเปิดให้บริการระบบดาวเทียมวงโคจรต่ำ (Low Earth Orbit : LEO) ที่มีการใช้งานลักษณะกลุ่มดาวเทียมครอบคลุมทั่วโลกกว่า 600 ดวง โดยแบ่งเป็น 2 บริการ ได้แก่ การให้บริการเช่าสถานีฐานควบคุมดาวเทียม และเป็นตัวแทนจำหน่าย ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปทั้ง 2 ส่วน ภายในไตรมาส 3 นี้
          ทั้งนี้ เนื่องจาก หากเป็นดาวเทียมต่างชาติ จึงต้องรอหลักเกณฑ์การให้ใบอนุญาต การประกอบกิจการดาวเทียมต่างชาติ (แลนดิ้ง ไรท์) จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
          อย่างไรก็ดี แม้ที่ผ่านมามีหลายฝ่ายมองว่า ธุรกิจดาวเทียมอยู่ในช่วงขาลง แต่แท้จริงแล้วดาวเทียมสามารถนำมาพัฒนาในพื้นที่ที่สายไฟเบอร์ หรือสถานีฐานของผู้ให้บริการเข้าไม่ถึง และด้วยคุณสมบัติสำคัญคือการส่งข้อมูลความเร็วสูงเกิน 400 เมกะบิต ความหน่วงต่ำกว่า 32 มิลลิวินาที และสามารถเชื่อมต่อกับ ไอโอที จึงสามารถเสริมประสิทธิภาพร่วมกับ 5จีภาคพื้นดินเพื่อครอบคลุมทุกพื้นที่สำหรับการพัฒนา 5จี ของไทยอย่างเต็มรูปแบบ
          พ.อ.สรรพชัย กล่าวว่า ส่วนกรณีที่คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (บอร์ดดีอี) ได้เห็นชอบให้กสทฯเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการทรัพย์สินที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) รับโอนหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานให้บริการดาวเทียมกับบมจ.ไทยคม ในเดือนก.ย. 2564 ขณะนี้ อยู่ระหว่างรอกระทรวงดีอีเอสเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในเร็วๆ นี้ ซึ่งหากได้รับอนุมัติจาก ครม. จึงจะสามารถบริหารจัดการภาพรวมทั้งโครงการ
          "การบริหารจัดการ และควบคุมดาวเทียมในบางส่วนซึ่งมีความละเอียดอ่อน จำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรเพิ่มความรู้ทักษะเฉพาะด้าน กสทฯจะพัฒนาบุคลากร โดยส่งพนักงานเข้าฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการบริหารสินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง หลังสิ้นสุดสัมปทาน ซึ่งต้องส่งไปฝึกอบรมกับไทย จำนวน 24 คน ในก.ย.2563 และได้ตั้งหน่วยธุรกิจ (บียู) สำหรับดำเนินการกิจการดาวเทียมโดยเฉพาะแล้ว"
          เขา กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้จัดทำแผนบริหารจัดการดาวเทียมแห่งชาติแบบ จีทูจีด้วยกระบวนการตามมาตรา 49 ของพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (พีพีพี) นำเสนอ ผ่านคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติและบอร์ดดีอีแล้วเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 โดยกสทฯได้เตรียมแผนบริหารดาวเทียม ที่จะเหลือ 2 ดวงหลังสิ้นสุดสัมปทาน คือไทยคม 4 และ 6 รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรรองรับงานในอนาคต ดังนั้น หากบริษัททำเองได้ทั้งหมดก็ไม่จำเป็นต้องมีพันธมิตร