แคทดันองค์กรสู่ดิจิทัลเซอร์วิส

พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT (แคท) เปิดเผยว่า แคท มีเป้าหมายพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนบนแนวคิดบิสสิเนส แวลู อินทิเกรชั่น (Business Value Integration) ผสานเทคโนโลยีส่งต่อคุณค่าให้สังคม โดยนำเทคโนโลยีและทรัพยากรด้านโทรคมนาคมขององค์กรที่มีอยู่มาบูรณาการความร่วมมือกับพันธมิตรทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งขององค์กร เพราะภาครัฐ เอกชน และชุมชนต้องการโซลูชั่นที่สร้างการเปลี่ยนแปลงและการแก้ปัญหาทั้งด้านสภาพแวดล้อม ภูมิอากาศ สาธารณสุข ตลอดจนพลังงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่าและทั่วถึง
          สำหรับวิกฤติโควิด-19 แคทได้สนับสนุนทุกภาคส่วนด้วยโครงข่ายสื่อสารดิจิทัลและเทคโนโลยีสื่อสารข้อมูล ช่วยลดผลกระทบที่เกิดจากการหยุดชะงักกิจกรรมในเมืองและชุมชน เช่น เปิดให้บริการโทรฟรีไปยัง 5 ประเทศ พร้อมด้วยแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต my อัตราพิเศษ และให้อินเทอร์เน็ตฟรี 10 GB ร่วมมือกับกทม. เชื่อมโยงสัญญาณความเร็วสูงให้กับเครือข่ายกล้องวงจรปิดกว่า 40,000 ตัวทั่วกรุงเทพฯ เพิ่มประสิทธิภาพความแม่นยำและรวดเร็วในการตรวจสอบแบบเรียลไทม์และย้อนหลัง  ขยายการเข้าถึงบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้กับประชาชนพื้นที่ห่างไกลตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านเศรษฐกิจดิจิทัลจัดหา และให้บริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) พัฒนาระบบให้บริการข้อมูลภาครัฐเชื่อมโยงฐานข้อมูลบิ๊กดาต้า เป็นต้น
          "การให้บริการของแคทมีทั้งคลาวด์ สมาร์ทซิตี้โซลูชั่น และไอโอที สามารถบูรณาการร่วมกับ AI เพื่อตอบโจทย์เหล่านี้ และยังเพิ่มขีดความสามารถในการเร่งต่อยอดบริการดิจิ ทัลโซลูชั่นบนโครงข่ายของแคทให้ครอบคลุมทุกความต้องการที่เร่งด่วนของทุกภาคส่วนได้รวดเร็วมากขึ้น".
--จบ--