"ดีป้า"ขยับงบช่วยดิจิทัลสตาร์ตอัพรอบ2 โฟกัสเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ปรับงบช่วยเหลือดิจิทัลสตาร์ตอัพอีกระลอก พร้อมอัดฉีดเม็ดเงินเพิ่ม 10 ล้านบาท สนับสนุนดิจิทัลสตาร์ตอัพด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา หวังช่วยพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนการสอนด้านโค้ดดิ้ง ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล คลายความกังวลด้านสุขอนามัยของผู้เรียน-ผู้สอน-ผู้ปกครอง รองรับพฤติกรรมการเรียนการสอนที่อาจเปลี่ยนไป พร้อมขยายโอกาสทางธุรกิจแก่ดิจิทัลสตาร์ตอัพหลังสิ้นสุดวิกฤตโควิด-19 
          ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือดีป้า เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทยส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ การลงทุน สังคม วัฒนธรรม หรือแม้กระทั่งภาคการศึกษาที่อาจทำให้เกิดความกังวลในเรื่องของสุขอนามัยของนักเรียน นักศึกษา ครูผู้สอน รวมถึงบรรดาผู้ปกครอง และอาจส่งผลให้พฤติกรรมการเรียนการสอนนับจากนี้เปลี่ยนแปลงไป ภายหลังสิ้นสุดการแพร่ระบาดของเชื้อ
          นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เล็งเห็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้น จึงได้สั่งการให้ดีป้าเร่งปรับแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปี 2563 เพิ่มเติม ผ่านมาตรการช่วยเหลือ หรือการอุดหนุนเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (depa Digital Startup Fund) ภายใต้วงเงินงบประมาณ 10 ล้านบาท โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (EdTech) เป็นสำคัญ
          "มาตรการช่วยเหลือครั้งนี้จะมุ่งสนับสนุนดิจิทัลสตาร์ตอัพด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อเข้ามาช่วยพัฒนาการเรียนการสอนด้านโค้ดดิ้ง ด้วยดิจิทัล เช่น การพัฒนาหลักสูตร e-Learning หรือการพัฒนาบอร์ดสมองกลเสริมทักษะด้านโค้ดดิ้ง รองรับพฤติกรรมการเรียนการสอนที่อาจเปลี่ยนแปลงไป และช่วยผ่อนคลายความกังวลในเรื่องของสุขอนามัยของนักเรียน นักศึกษา ครูผู้สอน และผู้ปกครอง อันเนื่องมาจากวิกฤตโควิด-19 นอกจากนี้มาตรการดังกล่าวจะเป็นอีกหนึ่งหนทางในการช่วยขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับกลุ่มดิจิทัล สตาร์ตอัพด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อีกทั้งเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคสังคมดิจิทัลของประเทศในอนาคต" ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว
          มาตรการดังกล่าวแบ่งเป็นโครงการพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาและเสริมสร้างการเรียนรู้ทักษะโค้ดดิ้ง (Edtech for Coding) จำนวน 5 โครงการ วงเงินสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อ 1 โครงการ เปิดรับข้อเสนอโครงการแล้ววันนี้ไปจนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 และโครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม Coding Thailand จำนวน 1 โครงการ วงเงินสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยจะเปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 24 เมษายน 2563 
          ดร.ณัฐพลกล่าวต่อว่า การปรับงบประมาณภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน เพื่อการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัลครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่สองหลังออกมาตรการส่งเสริมดิจิทัลสตาร์ต อัพ วงเงิน 90 ล้านบาท ไปเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากบรรดาดิจิทัลสตาร์ตอัพด้านต่างๆ โดยดีป้า ยังมีแผนที่จะนำเสนอมาตรการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชน พลิกฟื้นภาคการลงทุนและกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวเพื่อสร้างระบบหมุนเวียนทางเศรษฐกิจภายหลังผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 
--จบ--

          --มติชน ฉบับวันที่ 27 เม.ย. 2563 (กรอบบ่าย)--