กสทช.คาด20ล้านเบอร์กดรับเน็ตฟรี10GB

ไทยโพสต์ * นายฐากร ตัณฑ สิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทร ทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ตามที่มีประชาชนผู้ใช้บริการส่วนหนึ่งโทรศัพท์เข้ามาชื่นชมว่าเน็ต 10GB ของรัฐ บาลและ กสทช. มีความเร็วมาก กว่าแพ็กเกจเดิมของตนที่ใช้งานอยู่ และมีอีกกลุ่มหนึ่งร้อง เรียนเข้ามาว่า เน็ตมือถือ 10GB ที่กดรับสิทธิ์มา ความเร็วช้ากว่า แพ็กเกจเดิมที่เคยใช้อยู่มาก สำนักงาน กสทช.ได้รับทราบข้อ มูลแล้ว
          จึงจะมีหนังสือสั่งการไป ยังค่ายมือถือทุกค่าย ย้ำให้ค่ายมือถือทุกค่ายต้องให้บริการเน็ต มือถือ 10GB 30 วัน ของรัฐบาล และ กสทช.ด้วยความเร็วสูงสุดตามที่แต่ละค่ายดำเนินการได้ตามที่ได้ตกลงไว้กับสำนักงาน กสทช. หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อน ไข สำนักงาน กสทช.จะไม่จ่ายเงินค่าบริการในส่วนนี้
          นายฐากรกล่าวต่อว่า ยอด ผู้กดรับสิทธิ์เพิ่มเน็ตมือถืออีก 10GB ณ เวลานี้ อยู่ที่ 11.007 ล้านเลขหมาย และผ่านการตรวจ สอบและได้รับสิทธิ์แล้ว 10.541 ล้านเลขหมาย ผ่านมาถึงวันนี้เป็นเวลา 5 วันแล้ว จากข้อมูลพบว่าการกดรับสิทธิ์เน็ตมือถือ ฟรีของรัฐบาลและ กสทช. เฉลี่ยแล้วสูงสุดวันละไม่เกิน 5 แสนเลขหมาย ซึ่งถ้าเป็นไปตามสถิติในขณะนี้ คาดการณ์ได้ว่าเมื่อถึง วันที่ 30 เมษายน 2563 ซึ่งเป็น วันสุดท้ายในการกดรับสิทธิ์นั้น น่าจะมีผู้ได้รับสิทธิ์ไม่เกินประมาณ 20 ล้านเลขหมาย น้อยกว่าที่ได้คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะมีผู้กดรับสิทธิ์ถึง 35 ล้านเลขหมาย.