กสทช.เล็งหารือเรียนออนไลน์

เมื่อวันที่ 13 เมษายน นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ภายในสัปดาห์นี้ สำนักงาน กสทช.จะได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการออกมาตรการช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา ที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 หลังจากที่ได้หารือร่วมกับนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปแล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมา เบื้องต้นหลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติให้เลื่อนเปิดภาคการศึกษาไปเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ในระหว่างนี้อาจจะมีการให้เรียนออนไลน์หรือมีการเรียนการสอนของแต่ละโรงเรียน
          นายฐากรกล่าวว่า สำนักงาน กสทช.จึงจะมีมาตรการช่วยเหลือใน 3 ช่องทางในด้านการศึกษาออนไลน์จากที่บ้าน (เลิร์นฟรอมโฮม) ประกอบด้วย 1.จะเปิดให้เรียนผ่านทีวีดาวเทียม 12 ช่อง 2.ผ่านทีวีดิจิทัลทางช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ และ 3.ผ่านโครงการอินเตอร์เน็ตชายขอบ (โซนซี) ผ่านบริการบรอดแบนด์ อินเตอร์เน็ต เซอร์วิส และโมบาย อินเตอร์เน็ต เซอร์วิส ซึ่งกำลังหารือว่าจะเริ่มดำเนินการได้เมื่อไร
          "เรื่องนี้เป็นสิ่งที่สำนักงาน กสทช.กับทางรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษาฯได้หารือร่วมกัน ว่าจะมีแนวทางใดในการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงบุคลากรในสถานศึกษาทุกคนด้วย" นายฐากรกล่าว
          นายฐากรกล่าวว่า ทั้งนี้ เดิมมีความคิดว่าจะเรียนออนไลน์ผ่านเน็ตชายขอบเพียงอย่างเดียว เพราะมีการติดตั้งศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชนไปแล้วจากโครงการเน็ตชายขอบ แต่พอดูจำนวนที่ให้บริการได้ก็กลัวว่าจะไม่ครอบคลุม จึงต้องมีการให้บริการผ่านระบบทีวีดาวเทียม และทีวีดิจิทัลควบคู่กันไป ซึ่งในส่วนของโครงการเน็ตชายขอบนั้นจากจำนวนที่ สำนักงาน กสทช.รับผิดชอบคือ 3,920 แห่ง แต่สามารถใช้งานจริงได้เพียง 2,936 แห่ง โดยหักหมู่บ้านที่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ไม่สามารถส่งมอบโครงการได้เนื่องจากไม่แล้วเสร็จ และการใช้อุปกรณ์ที่ติดตั้งไม่ตรงตามเงื่อนไข (ทีโออาร์) จำนวน 901 แห่ง จากนั้นหักหมู่บ้านที่อยู่ในเขตป่าสงวนฯจำนวน 54 แห่ง และหมู่บ้านที่ไม่ขอรับบริการมีจำนวน 29 แห่ง
--จบ--

          --มติชน ฉบับวันที่ 15 เม.ย. 2563 (กรอบบ่าย)--