รัฐวิสาหกิจนำส่งรายได้พุ่ง ครึ่งปีแรกยอดทะลุแสนล้าน

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในเดือน มี.ค.2563 สคร.จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่า 50% ของกิจการฯ จำนวน 4,307 ล้านบาท ส่งผลให้มีเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสมจากรัฐวิสาหกิจและกิจการฯ ในช่วง 6 เดือนแรก (1 ต.ค.62-31 มี.ค.63) จำนวน 101,173 ล้านบาท คิดเป็น 101% ของประมาณการส่วนเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสม หรือคิดเป็น 54% ของเป้าหมายทั้งปีงบประมาณ 63 จำนวน 188,800 ล้านบาท
          ทั้งนี้ รัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินสะสมสูงสุด 10 อันดับแรก ณ สิ้นเดือน มี.ค.2563 โดยนำส่งรายได้แผ่นดินคิดเป็น 92% ของเงินนำส่งรายได้ทั้งหมด ได้แก่ 1.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 26,055  ล้านบาท 2.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 18,301 ล้านบาท 3.บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 13,139 ล้านบาท 4.บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 10,500 ล้านบาท 5.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 5,733  ล้านบาท 6.ธนาคารออมสิน 5,409 ล้านบาท 7.การท่าเรือแห่งประเทศไทย 4,020 ล้านบาท 8.บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 3,891 ล้านบาท 9.การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 3,839 ล้านบาท 10.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2,414 ล้านบาท และส่วนอื่นๆ 7,872 ล้านบาท.
--จบ--

          --ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 10 เม.ย. 2563 (กรอบบ่าย)--