"สภาดิจิทัล"ผนึก"3 ค่ายมือถือ" ช่วยคนไทยฝ่าวิกฤต"โควิด-19"

หมายเหตุ - สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย คณะกรรมการสภาดิจิทัลฯ พร้อม 3 ค่ายมือถือ ร่วมแถลงข่าวผ่านระบบ VDO Conference (True Virtual World) ถึงแนวทางสนับสนุนมาตรการรองรับและดูแลผลกระทบของประชาชนในสถานการณ์โควิด-19 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม
          ศุภชัย เจียรวนนท์
          ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
          สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ตระหนักถึงสภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนคนไทย ภาคการศึกษา และภาคธุรกิจต่างๆ จึงผนึกกำลังภายในสมาชิกของสภาดิจิทัลฯ และองค์กรภาคส่วนต่างๆ รวมถึงผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (โอเปอเรเตอร์) เพื่อนำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการสื่อสารที่ครอบคลุมระบบนิเวศดิจิทัลครบวงจรมาสนับสนุนคนไทยในภาวะวิกฤตนี้ ประกอบด้วย 1.ด้านดิจิทัลโซลูชั่น โดยการพัฒนา แอพพลิเคชั่น แพลตฟอร์ม โซลูชั่น ที่มีประโยชน์ต่อการควบคุมและลดโอกาสแพร่กระจายของโรค เพื่อช่วยให้ประชาชนคลายความกังวลใจและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข รวมทั้งได้มีช่องทางการบริจาคที่จะตรงกับความจำเป็นของแต่ละโรงพยาบาล
          2.ด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมในยุคดิจิทัลโดยเฉพาะการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตที่เป็นปัจจัยพื้นฐานของดิจิทัล โอเปอเรเตอร์ ทั้ง 3 ราย ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส, บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค ได้ร่วมสนับสนุนมาตรการภาครัฐ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาสามารถออนไลน์เรียนหนังสือจากที่บ้าน (เลิร์นฟรอมโฮม) ได้อย่างสะดวกและไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่าย โดยจัดซิมการ์ดพิเศษในราคาต่ำกว่าต้นทุนไม่คิดกำไร พร้อมแพคเกจพิเศษให้ใช้งานอินเตอร์เน็ตบนมือถือความเร็ว 4 เมกะไบต์ แบบไม่ลดสปีด และไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ใช้ได้นาน 3 เดือน
          3.ด้านข้อมูลข่าวสารสภาดิจิทัล ได้รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในสถานการณ์โควิด-19 ทั้งการเรียนออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลรวมถึงรายงานสถานการณ์จากทั่วโลก ด้านนโยบายกฎหมายที่จำเป็นต้องเสนอปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ขณะนี้ที่ดิจิทัลมีบทบาทสำคัญกับทุกภาคส่วน และ 4.ด้านการผลักดันเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกกฎหมายโดยประกาศแนวทางปฏิบัติสำหรับประชาชนทั่วไป
          ทั้งนี้ ในด้านดิจิทัลโซลูชั่น สภาดิจิทัลฯ ได้ร่วมกับพันธมิตรองค์กรต่างๆ พัฒนาโซลูชั่นและแพลตฟอร์มที่เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมโรค อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข ในสถานการณ์ที่ทุกคนจะต้องเฝ้าระวังตัวเองและครอบครัวให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ ได้แก่ โซลูชั่นการติดตามการติดเชื้อย้อนหลัง เพื่อการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อโรค ประกอบด้วย แอพพลิเคชั่น Self D-careHeatmap เป็นระบบติดตามตำแหน่งการเดินทางของผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ในช่วงระยะเวลา 14 วันย้อนหลัง สามารถดูไทม์ไลน์ของตัวเองย้อนหลังได้ อีกทั้งผู้ที่อยู่ระหว่างการรักษา สามารถบันทึกข้อมูลการรักษาและการตรวจสภาพร่างกาย เพื่อให้แพทย์เจ้าของไข้ใช้ในการเฝ้าดูและติดตามผลการรักษาได้ด้วย
          ส่วนแพลตฟอร์ม uSAFE เป็นแพลตฟอร์มคำนวณความเสี่ยงว่า มีโอกาสติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่ โดยอาศัยการคำนวณระยะห่างจากผู้ติดเชื้อและระยะเวลาที่อยู่กับผู้ติดเชื้อด้วยการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) ประมวลผลย้อนหลัง 14 วัน รวมไปถึงแอพพลิเคชั่น QR Checkin เป็นระบบติดตามประวัติการเดินทางของผู้ป่วยโควิด-19 ว่าไปสถานที่ใดบ้าง โดยใช้การสแกน คิวอาร์โค้ดเพื่อเก็บข้อมูล
          นอกจากนี้ ยังมีโซลูชั่นเพื่อการจัดการอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ โซลูชั่น Ordering & Distribution of Medical Supply เป็นโซลูชั่นเพื่อจัดการการจัดซื้อและแจกจ่ายที่ครบวงจรตั้งแต่การลงทะเบียน การจัดซื้อ การขนส่ง การเก็บข้อมูล แสดงผล รายงานผลแบบ real-time dashboard เพื่อสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และแพลตฟอร์มบริจาคกลาง เป็นแพลตฟอร์มระหว่างผู้บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์และสถานพยาบาล เพื่อกระจายอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ประชาชนบริจาคไปยังสถานพยาบาลต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาร่วมกับมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ รวมถึงช่องทางการรับบริจาคให้ตรงกับความต้องการของแต่ละโรงพยาบาลผ่าน helpital.com กำลังจะเปิดให้บริการเร็วๆ นี้
          รวมไปถึงโซลูชั่นด้านสุขภาพของผู้สูงวัย ได้แก่ แอพพลิเคชั่นแทนคุณ เป็นแพลตฟอร์มศูนย์รวมบริการผู้สูงอายุที่ต้องอยู่บ้านในสถานการณ์เช่นนี้ เสมือนให้เราดูแลแทนคุณ โดยจะครอบคลุมการดูแลและช่วยเหลือ ผู้ป่วยและผู้สูงอายุ โดยบุคลากร ทั้งพยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล นักกายภาพบำบัด และผู้ช่วยเหลือคนไข้ จากผู้ให้บริการมืออาชีพแทนคุณซึ่งยังครอบคลุมถึง รถแท็กซี่ รถแอมบูแลนซ์ และระบบการแพทย์ทางไกล
          สำหรับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมในยุคดิจิทัล ที่ปัจจุบันเป็นปัจจัยที่มีบทบาททั้งภาคธุรกิจและชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะในภาวะที่ประเทศกำลังเผชิญวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รัฐบาลได้มีมาตรการเพิ่มระยะห่างทางสังคม (โซเชียล ดิสแทนซิ่ง) เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ ทำให้การสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัลมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น ภาคธุรกิจต้องมีการปรับตัว ให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน (เวิร์กฟรอมโฮม) ส่วนสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ สภาดิจิทัลฯ มีความตั้งใจที่จะสนับสนุนมาตรการดังกล่าวให้คนไทยอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ จึงได้หารือร่วมกับ โอเปอเรเตอร์ทั้ง 3 ราย ในการสนับสนุนมาตรการภาครัฐ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาสามารถออนไลน์เรียนหนังสือจากที่บ้าน (เลิร์นฟรอมโฮม) ได้อย่างสะดวกและไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่าย
          ผู้ให้บริการทั้ง 3 ค่ายพร้อมให้การสนับสนุน ซิมการ์ดพร้อมแพคเกจพิเศษในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ให้ใช้งานอินเตอร์เน็ตบนมือถือความเร็ว 4 เมกะไบต์ แบบไม่ลดสปีด และไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ใช้ได้นาน 3 เดือน (นับตั้งแต่วันที่เริ่มเปิดใช้บริการ) ในราคา 400 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ตลอดช่วงวิกฤตโควิด-19
          สายชล ทรัพย์มากอุดม
          หัวหน้าส่วนงานประชาสัมพันธ์
          บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส
          ในฐานะผู้ให้บริการด้านดิจิทัลที่มีเป้าหมายหลักในการนำโครงสร้าง พื้นฐานด้านดิจิทัล เพื่อสนับสนุนทุกภาคส่วนของประเทศ โดยเฉพาะในสภาวะวิกฤตโควิด-19 ในปัจจุบัน จึงยินดีในการเข้าร่วมโครงการสติวเดนท์ ซิมการ์ด กับสภาดิจิทัลฯ และโอเปอเรเตอร์ทั้ง 2 ราย เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนหนังสือ เชื่อมโยงผ่านแพลตฟอร์ม การเรียนการสอนของแต่ละสถาบันได้อย่างต่อเนื่อง โดยเป็นซิมเติมเงินที่มีแพคเกจราคาประหยัดที่ 400 บาท ให้ใช้งานอินเตอร์เน็ตบนมือถือแบบไม่ลดสปีด 4 เมกะไบต์ นาน 3 เดือน ทั้งนี้ นักเรียน นักศึกษา สามารถติดต่อขอรับซิมได้ฟรีที่เอไอเอสช็อป ร้านเทเลวิซ และร้านเอไอเอสบัดดี้ ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยแสดงบัตรนักเรียน นักศึกษา รวมถึงหากสถาบันการศึกษาใดสนใจที่จะจัดซิมหรือแพคเกจ ให้บุคลากรหรือนักเรียน นักศึกษาก็สามารถติดต่อมาได้ที่เอไอเอสคอลเซ็นเตอร์ 1149 โดยจะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563
          ในสถานการณ์เช่นนี้เชื่อเหลือเกินว่า การทำงานที่บ้านหรือการเรียนที่บ้านนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้น เอไอเอไส จึงมีแอพพลิเคชั่นหลัก ทุกคนนิยมใช้กัน คือ Microsoft Teams เอไอเอสร่วมกับบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการเปิดให้บริการฟรี เป็นเวลา 6 เดือน ทำให้คนไทยสามารถทำงานออนไลน์เป็นทีมจากที่บ้านได้อย่างครบวงจร เช่น ประชุมร่วมกันผ่านเสียง-วิดีโอ เสมือนทำงานอยู่ในออฟฟิศ แชต/ทำงานร่วมกันเป็นทีมจากอุปกรณ์ใดก็ได้ อย่างปลอดภัย และแจ้งประกาศหรือข่าวสาร ไปยังพนักงานในองค์กรได้อย่างทันท่วงที
          เพื่อตอบรับต่อนโยบายเวิร์กฟรอมโฮม เอไอเอส ได้จัดโซลูชั่นและโปรโมชั่นเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจองค์กรที่ต้องฝ่าวิกฤตนี้อย่างเร่งด่วนกว่า 15 รายการในราคาพิเศษ เพื่อให้ครอบคลุมทุกความต้องการของธุรกิจไทยในยามนี้ มีทั้งโซลูชั่นทางด้าน VPN, VDI, Conference, 4G, Internet และอื่นๆ อย่างครบถ้วน ได้แก่ 1.โซลูชั่นสำหรับปรับปรุง IT Infrastructure ของสาขาหลักให้สามารถเชื่อมต่อจากภายนอกได้อย่างมั่นคงปลอดภัย สำหรับธุรกิจองค์กรที่ยังคงมีซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนธุรกรรมทางธุรกิจ หรือข้อมูลสำคัญจัดเก็บเอาไว้ภายในดาต้าเซ็นเตอร์ของตัวเอง ก็สามารถเลือกใช้ โซลูชั่น อาทิ Virtual Desktop Infrastructure (VDI), VPN Link และ Corporate Internet Bandwidth on Demand เพื่อให้พนักงานที่ทำงานจากที่บ้าน สามารถเชื่อมต่อเข้ามาที่องค์กรเพื่อทำงานต่อเนื่องได้อย่างไม่สะดุดติดขัด
          2.โซลูชั่นสำหรับตั้งสำนักงานสำรองหรือสร้าง Home Office อย่างเร่งด่วน สำหรับธุรกิจองค์กรที่มีแผนจะใช้นโยบายเวิร์กฟรอมโฮม แต่ที่บ้านหรือสถานที่ทำงานสำรองยังไม่พร้อมต่อการทำงาน ก็สามารถเลือกใช้โซลูชั่น เช่น Unified Communication (UC), 4G Wi-Fi Phone, Cisco Webex Room Kit Mini, Conference Camera และ Conference Room Set ในการปรับปรุงบ้านหรือออฟฟิศสำรองให้พร้อมทำงานได้ทันที 3.โซลูชั่นสำหรับการสื่อสารและการทำงานของพนักงานจากที่บ้าน ในกรณีที่บ้านของพนักงานหรือออฟฟิศสำรองนั้นยังขาดแคลนอินเตอร์เน็ตที่ดีพอสำหรับการทำงาน ก็มีโซลูชั่น 4G ที่จะทำให้สามารถเริ่มต้นทำงานได้อย่างรวดเร็ว และเอไอเอสไฟเบอร์ สำหรับกรณีที่ต้องการความเร็วในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเป็นหลัก และ 4.โซลูชั่นสำหรับการโทรต่างประเทศ ซึ่งโดยส่วนมากแล้วหลายธุรกิจที่ต้องมีการโทรศัพท์ติดต่อสื่อสารไปยังต่างประเทศมักมีการซื้อแพคเกจการโทรต่างประเทศในราคาประหยัด ติดออฟฟิศเอาไว้ โดยจัดโซลูชั่นนี้มาเพื่อให้การโทรไปต่างประเทศใน ราคาประหยัดนี้เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา ตอบรับต่อการทำงานจากที่บ้านอย่างเต็มที่
          ในนามของเอไอเอส ขอส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และพี่น้องชาวไทยทุกคน เราเชื่อว่าเราจะฝ่าฟันวิกฤตนี้ อย่างอุ่นใจไปด้วยกัน
          มาร์คุส แอดอัคทูสเซ่น
          รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มกิจการองค์กร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค
          ดีแทคในฐานะผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือ ที่เชื่อมต่อผู้คนกับการใช้งานดิจิทัล เข้าใจถึงความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มอาจารย์ และนักศึกษา ที่มีความต้องการใช้งานอินเตอร์เน็ตในการเรียนออนไลน์ ในช่วงการระบาดของโควิด-19 จัดแพคเกจอินเตอร์เน็ต ไม่อั้นไม่ลดสปีด ความเร็ว 4 เมกะไบต์ นาน 3 เดือน ในราคาพิเศษให้บุคลากร อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ได้ใช้เรียนและสอบออนไลน์ ผ่านทุกแพลตฟอร์มห้องเรียนออนไลน์ ที่สถาบันการศึกษาเลือกใช้ได้อย่างราบรื่น
          สุภกิจ วรรธนะดิษฐ์
          หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่ม ด้านการพาณิชย์
          บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
          กลุ่มทรู ผู้นำดิจิทัลไลฟ์สไตล์ครบวงจรพร้อมนำเทคโนโลยีสื่อสาร ยกระดับการก้าวสู่สังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมร่วมสนับสนุนการศึกษาผ่านออนไลน์ โดยได้จัดทำซิมการ์ดทรูมูฟ เอช สำหรับนักเรียนนักศึกษาพร้อมแพคเกจพิเศษ ในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ให้ใช้งานอินเตอร์เน็ตบนมือถือความเร็ว 4 เมกะไบต์ แบบไม่ลดสปีด และไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ใช้ได้นาน 90 วัน (นับตั้งแต่วันที่เริ่มเปิดใช้บริการ) โดยจะเปิดให้นักเรียน นักศึกษา แสดงบัตรประจำตัวนักเรียนหรือนักศึกษา เพื่อรับซิมการ์ดในระบบ เติมเงินที่มาพร้อมแพคเกจและสิทธิพิเศษต่างๆ ได้ที่ร้านทรูช็อป และร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น ทุกสาขาทั่วประเทศ--จบ--

          --มติชน ฉบับวันที่ 2 เม.ย. 2563 (กรอบบ่าย)--