มติ"กสทช."ทุ่มพันล้านสู้โควิด-19

เกลี่ยเงินจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 63
          กรุงเทพธุรกิจ  กสทช.อนุมัติกรอบวงเงิน 1,000 ล้านบาท สู้วิกฤติ "โควิด-19" ให้เกลี่ยเงินงบประมาณปี 63 ของสำนักงาน อัดเงินกองทุนกทปส.ช่วยโรงพยาบาลสถาบันทางการแพทย์ของรัฐ เร่งชงมาตรการช่วยประชาชนทำงานที่บ้านลดภาระ ค่าเน็ต-มือถือ พร้อมให้อัพสปีดฟรี
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า วานนี้ (25 มี.ค.2563) ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) กสทช. มีมติอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยให้เกลี่ยเงินจาก งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ของสำนักงาน กสทช. รวมกับเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) เพื่อเปิดโอกาสให้โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ของรัฐ ขอรับการสนับสนุนดังกล่าวในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยจะเปิดให้ขอรับการสนับสนุนได้ตั้งแต่ วันนี้ (26 มี.ค.) เป็นต้นไป
          การเจียดจ่ายเงินดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ที่ให้ส่วนราชการและทุกหน่วยงานรัฐ ปรับแผนงบประมาณตัวเอง เพื่อนำงบประมาณไปใช้ในการต่อสู้กับวิกฤติ โควิด-19 ที่กำลังเกิดขึ้น สำนักงาน กสทช. ได้ปรับแผนงบประมาณลง โดยนำเงินที่ได้จากการเกลี่ยเงินงบประมาณไปรวมกับเงินกองทุนกทปส. รวมกันไม่เกิน 1,000 ล้านบาท นำไปสนับสนุนโรงพยาบาล และสถาบันทางการแพทย์ของรัฐ ที่ยื่นขอรับการสนับสนุนเข้ามา เช่น เปิดโรงพยาบาลภาคสนามเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยังขาดอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ การจัดหาหน้ากากอนามัย อุปกรณ์ตรวจหาเชื้อโควิด การทำแอพพลิเคชั่นให้โรงพยาบาล เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนไม่ต้องเดินทางไปตรวจ
          ทั้งนี้ โรงพยาบาลและสถาบันทางการแพทย์ของรัฐที่ต้องการขอรับการสนับสนุน สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่สำนักงานกองทุน กทปส. หมายเลขโทรศัพท์ 02-670-8888 ต่อ 2519 หรือ 2592 และ 2594
          "การขอรับการสนับสนุนของโรงพยาบาล และสถาบันทางการแพทย์ของรัฐ ที่จะอนุมัติสนับสนุนให้ต้องเป็นเงินที่ใช้เกี่ยวกับ การต่อสู้วิกฤติโควิด-19 เท่านั้น ไม่เกี่ยวกับการปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆ ของโรงพยาบาลที่เป็น ส่วนที่ต้องปรับปรุงทั่วไป เงินงบประมาณส่วนนี้เน้นใช้ดำเนินการแก้ไขปัญหา การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เท่านั้น"
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ สำนักงาน กสทช. เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชนช่วงวิกฤติโควิด-19 ตามมาตรการทำงานที่บ้าน หรือ Work from Home ดังนี้ 1. สนับสนุนให้ประชาชนสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เคลื่อนที่ (Mobile Broadband) เพิ่ม 10 กิกะไบต์ ต่อคน ต่อเดือน ให้แก่ผู้ใช้งาน ในปัจจุบัน โดยผู้ใช้บริการ 1 คนจะได้รับการสนับสนุน 1 เลขหมาย ต่อ 1 ผู้ให้บริการ โดยจะ สนับสนุนเป็นระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่ วันที่คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเห็นชอบมาตรการดังกล่าว จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2563 โดยใช้ฐานลูกค้าที่มีผู้ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
          2. สนับสนุนการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ต บรอดแบนด์ประจำที่ (Fixed Broadband) ให้ผู้ใช้งานในปัจจุบัน ปรับเพิ่มขนาดความจุ (Capacity) เท่าที่ผู้ให้บริการจะสามารถดำเนินการได้ กล่าวคือ กรณีบริการ ADSL/VDSL/ Copper ให้ปรับเพิ่มความเร็วสูงสุดที่ทำได้ และกรณีบริการ FTTX ให้ได้ระดับความเร็ว (Download) 100 Mbps โดยหักเป็นค่าใช้จ่าย จากเงินที่ต้องนำส่งกองทุนกทปส.