"ดีอีเอส"ลั่นมาตรการยังไม่เข้าครม.

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2563 ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 โดยการลดค่าใช้จ่ายด้านโทรคมนาคม และส่งเสริมการทำงานที่บ้าน รวมทั้งสนับสนุนการทำงานผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาเป้นเรื่องเร่งด่วนต่อไปนั้น ยังไม่ได้มีการเสนอเข้าสู่ที่ประชุม ครม.วานนี้ (24 มี.ค. 2563) เพื่อพิจารณา
          ทั้งนี้ เนื่องจากมาตรการสนับสนุนให้ประชาชนสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตบอรดแบนด์เคลื่อนที่ (Mobile BroadBand) เพิ่ม 10 กิกะไบต์ต่อคนต่อเดือน ตามมติ กสทช. ให้หักจากเงินที่ผู้ให้บริการมีหน้าที่จะต้องชำระค่าประมูลคลื่นความถี่ ซึ่งไม่สามารถนำเนินการได้ โดย กสทช.อาจต้องมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนมาตรการดังกล่าวอีกครั้ง
          ก่อนหน้านี้ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.กล่าวว่า มาตรการสนับสนุนให้ประชาชนสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เคลื่อนที่ (Mobile Broadband)เพิ่ม 10 กิบะไบต์ต่อคนต่อเดือน ให้แก่ผู้ใช้งานในปัจจุบัน คาดว่าจะสามารถสนับสนุนได้ประมาณ 50 ล้านเลขหมาย ซึ่งจะใช้เม็ดเงินประมาณ 15,000 ล้านบาท หรือเดือนละประมาณ 3,500 ล้านบาท ซึ่งให้หักจากเงินที่ผู้ให้บริการมีหน้าที่จะต้องชำระค่าประมูลคลื่นความถี่ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใบอนุญาตที่ กสทช. กำหนด จนกว่าจะครบจำนวน และให้ กสทช.นำเงินส่วนที่เหลือส่งรายได้แผ่นดิน
          ส่วนมาตรการสนับสนุนการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจำที่ (Fixed Broadband) ให้แก่ผู้ใช้งานในปัจจุบัน เป็นเวลา 3 เดือน โดยปรับเพิ่มขนาดความจุ (Capacity) เท่าที่ผู้ให้บริการจะสามารถดำเนินการได้ โดยกรณีบริการ ADSL/VDSL/Copper ให้ปรับเพิ่มความเร็วสูงสุดที่สามารถทำได้ และกรณีบริการ FTTX ให้ได้ระดับความเร็ว (Downlad) 100 Mbps จะหักเป็นค่าใช้จ่ายจากเงินที่ต้องนำส่งกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) คาดว่าจะใช้เงินประมาณ 730 ล้านบาท