รัฐเล็งแจกเนตฟรีคนละ10GB พร้อมปรับNGVรถโดยสารลง3บ.

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พลังงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง(กบน.) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ว่า กระทรวง พลังงานเตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ในวันที่ 25 มีนาคม 2563 ให้ลดราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (เอ็นจีวี)ลง 3 บาท/กิโลกรัม เช่น รถเมล์ รถโดยสาร รถตู้สาธารณะ เป็นระยะเวลา 3 เดือน จากเดิมราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับ ยานยนต์ (เอ็นจีวี) ที่ 13.62 บาท/กิโลกรัม โดยเบื้องต้นได้ประสานกับ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)เป็นผู้ดำเนินการแบกรับภาระเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ส่วนรถยนต์ทั่วไปยังไม่มีการพิจารณาปรับราคาในขณะนี้
          นายสนธิรัตน์กล่าวว่า ในส่วนของการยื่น สำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่(รอบที่ 23) เดิมคาดว่าจะสามารถออกประกาศเชิญชวน(ที่โออาร์)ให้เอกชนเข้ามายื่นสำรวจฯได้ภายใน เดือนเมษายนนี้ ต้องมีการเลื่อนไปก่อน เนื่องจาก ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
          นายวีระพล จิรประดิษฐกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) กล่าวว่า จากสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ลดลงอย่างรวดเร็วตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 จากระดับ 50.30 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล เหลือ 28.70 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันทั้งเบนซินและดีเซลลดลงไป 12 ครั้ง โดยกลุ่มเบนซินลดลงเฉลี่ย 5.60 บาท/ลิตร และกลุ่มดีเซลลดลงเฉลี่ย 4.30 บาท/ลิตร ซึ่งประชาชนได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ลดลงประมาณ 13,000 ล้านบาท/เดือน ทั้งนี้ในช่วงเดือนมีนาคมนี้พบว่ามียอดการใช้น้ำมันลดลงถึง 8% โดยคาดว่ายังมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ที่ประชุม กสทช. ได้นัดประชุมวาระพิเศษเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือประชาชนทุกระดับ โดยที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือ ประชาชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส โควิด-19 โดยสนับสนุนให้ประชาชนสามารถใช้ งานอินเตอร์เนตบรอดแบนด์เคลื่อนที่ (Mobile Broadband) เพิ่ม 10 กิกกะไบต์ ต่อคนต่อเดือน ให้แก่ผู้ใช้งานในปัจจุบัน
          โดยผู้ใช้บริการ 1 คน จะได้รับการสนับสนุน 1 เลขหมาย ต่อ 1 ผู้ให้บริการ โดยจะสนับสนุนเป็นระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้ลงมติเห็นชอบมาตรการดังกล่าว จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยใช้ฐานลูกค้าที่มีผู้ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ณ วันที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเท่านั้น ให้หักจากเงินที่ ผู้ให้บริการมีหน้าที่จะต้องชำระค่าประมูลคลื่นความถี่ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใบอนุญาตที่ กสทช. กำหนด จนกว่าจะครบจำนวน และให้ กสทช. นำเงินส่วนที่เหลือส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ต่อไป โดยประชาชนจะสามารถรับสิทธิได้ด้วยการลงทะเบียนผ่านระบบ USSD ของผู้ให้บริการแต่ละค่ายที่ตนใช้งานอยู่