กสทช.อุดหนุนเพิ่มสปีดเน็ต

แบงก์กรุงเทพหั่นดอกเบี้ยกู้0.125%
          ไทยโพสต์ * กสทช.เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤติโควิด-19 ระบาด พร้อมเน็ตมือถือ 10 GB เน็ตบ้านอัพสปีดให้เป็น 100 Mbps พร้อมเสนอ ครม.ออกเป็นมาตรการเร่งด่วน BBL ลดดอกเบี้ยเงินกู้ MLR-MOR-MRR 0.125-0.250% มีผลตั้งแต่ 24 มี.ค.นี้
          พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร ประธานกรรมการกิจการกระ จายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาและสกัดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น โดยที่เชื้อโควิด-19 ไม่สามารถเคลื่อนที่ด้วยตัวเองได้ต้องมีพาหะที่สำคัญคือคนที่ติดเชื้อ ดังนั้นมาตรการที่จะลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 หรือหยุดการแพร่กระจาย คือการที่ทำให้คนอยู่กับที่ อยู่กับบ้าน ไม่เคลื่อนที่ หรือเดินทางสัญจร จึงเกิดมาตรการทำงานที่บ้าน หรือ Work from Home
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า ที่ประชุม กสทช.ได้นัดประชุมวาระพิเศษเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือประชาชนทุกระดับ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยการลดค่าใช้จ่ายด้านโทรคมนาคม และส่งเสริมการทำงานที่บ้าน รวมทั้งสนับสนุนการทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วนต่อไป ดังนี้
          1.สนับสนุนให้ประชาชน สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เคลื่อนที่ (Mobile Broadband) เพิ่ม 10 GB ต่อคนต่อเดือน ให้แก่ผู้ใช้งานในปัจจุบัน โดยผู้ใช้บริการ 1 คน จะ ได้รับการสนับสนุน 1 เลขหมาย ต่อ 1 ผู้ให้บริการ โดยจะสนับ สนุนเป็นระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ลงมติเห็นชอบมาตรการดังกล่าว จนถึงวันที่ 30 มิ.ย.2563 โดยใช้ฐานลูกค้าที่มีผู้ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ณ วันที่ ครม.มีมติเท่านั้น ให้หักจากเงินที่ผู้ให้บริการมีหน้าที่จะต้องชำระค่าประมูลคลื่นความถี่ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใบอนุญาตที่ กสทช.กำหนดจนกว่าจะครบจำนวน
          2.สนับสนุนการจัดให้มี บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจำที่ (Fixed Broadband) ให้แก่ผู้ใช้งานในปัจจุบัน โดยปรับเพิ่มขนาดความจุเท่าที่ผู้ให้บริการจะสามารถดำเนินการ ได้ กล่าวคือ กรณีบริการ ADSL/VDSL/Copper ให้ปรับเพิ่มความ เร็วสูงสุดที่สามารถทำได้ และกรณีบริการ FTTX ให้ได้ระดับความเร็ว (Download) 100 Mbps โดยหักเป็นค่าใช้จ่ายจาก เงินที่ต้องนำส่งกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง  กิจ การโทรทัศน์ และกิจการโทร คมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)
          ด้านนายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ (BBL) เปิดเผย ว่า ธนาคารประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อเอ็ม แอลอาร์ (MLR) หรืออัตราดอก เบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate)  ลง 0.125% อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อเอ็ม โออาร์ (MOR) หรืออัตราดอก เบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate) ลง 0.25% และอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ เอ็มอาร์อาร์ (MRR) หรืออัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) ลง 0.125% โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค.63
          สำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้ เป็นการตอบสนองทิศทางดอกเบี้ยนโยบายและให้ความช่วยเหลือลูกค้าผู้ ประกอบการในเรื่องการลดต้นทุนด้านอัตราดอกเบี้ย.

          บรรยายใต้ภาพ 
          พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร