เร่งแก้ก.ม.เรียนออนไลน์-ทำงานที่บ้าน

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ โฆษกพรรคภูมิใจไทย (ภท.) กล่าวถึงความคืบหน้าการผลักดันการศึกษาระบบออนไลน์ว่า ขณะนี้ได้มีการเสนอให้มีการปรับปรุง พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งทางพรรคภูมิใจไทยได้มีการเสนอเข้าไปในสภาผู้แทนราษฎรเมื่อเดือน ก.ย.  2562 เนื่อง จาก พ.ร.บ.เดิมไปกำหนดสถานศึกษาไว้ว่า จะต้องมีรูปแบบเป็นอาคาร เป็นตึก ฯลฯ แต่ในโลกปัจจุบันไม่เป็นเช่นนั้นแล้ว เพราะไม่ว่าใครก็สามารถจะเรียนที่ไหนก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นที่สถาบันการศึกษาเท่านั้น เนื่องจากการศึกษาเข้าถึงประชาชนหมดแล้ว วันนี้เราสามารถที่จะเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา เพราะฉะนั้นสถานศึกษาเปลี่ยนไปแล้ว รูปแบบการเรียนการสอน ครูสอนต่อหน้าลูกศิษย์เริ่มไม่เหมือนเดิม เพราะว่าลูกศิษย์สามารถติดต่อกับครูอาจารย์ที่ไหนก็ได้ ดังนั้นจะต้องมีการแก้ไขในเรื่องของนิยามคำว่า "สถาบัน หรือสถานศึกษา" รวมถึง ต้องมีนิยามที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
          "พรรคภูมิใจไทยได้ดำเนินการเป็น ไปตามนโยบายที่พรรคได้เสนอไว้ให้กับประชาชน ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 62 อีกทั้งปัจจุบันวิกฤติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศ ในวันนี้ทำให้ผู้คนอาจจะต้องเรียนหนังสือ ที่สถานที่ใดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องไปที่โรงเรียน ซึ่งนโยบายพรรคภูมิใจไทยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก พร้อมทั้งจะต้องมีการขับเคลื่อนเรื่อง Work at home หรือ Work from home เพื่อลดการเดินทาง โดยภาคเอกชนจะเป็นตัวนำ สำหรับข้าราชการภาครัฐในบางตำแหน่งก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปทุกวัน เพราะสามารถที่จะสแกนใบหน้า หรือลายนิ้วมือ ผ่านทางสมาร์ทโฟนได้ ทั้งยังสามารถทำ National ID  บ่งบอกถึงตัว บุคคลได้อีกด้วย วันนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า การประกาศโรคไวรัสโควิด-19 บอกว่าให้ข้าราชการสามารถที่จะจัดระบบใหม่ นี่คือ จุดเริ่มต้นที่ดีแล้ว ต่อไปก็เป็นการขับเคลื่อน ในเชิงนโยบายระยะยาว เพราะฉะนั้นระบบ ราชการจะเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติ" โฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าว.
--จบ--

          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 มี.ค. 2563 (กรอบบ่าย)--