กสทช.ลุยพัฒนาโมบายไอดีตั้งเป้าลดเงินกู้นอกระบบ

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)เปิดเผยว่า ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยรูปแบบบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่"แทนบัตร" หรือ "Mobile ID" ร่วมกับ บ.แอดวานซ์ ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค  (AWN) และธนาคารกรุงเทพซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จและมีการทดสอบทดลองขั้นต้นเรียบร้อยแล้ว ซึ่งต่อมา กสทช.ได้จัดทำความร่วมมือเพิ่มเติมกับกรมการปกครอง กรมการขนส่ง ทางบก และสำนักงานประกันสังคม เพื่อนำระบบ "แทนบัตร" หรือ Mobile ID ไปพัฒนาต่อและประยุกต์ใช้ภายใต้ภารกิจต่างๆ ของแต่ละหน่วยงาน
          ล่าสุด กสทช. พร้อมแล้วที่จะขยายการทำงานร่วมกันกับ AWN และธนาคารกรุงเทพ ทำการทดสอบทดลองอย่างต่อเนื่องในระยะ Sandbox เพื่อเตรียมขยายการทดสอบทดลองให้กับประชาชน อีกทั้งยังขยายความร่วมมือเพิ่มเติมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ โดยคาดว่าจะสามารถทยอยเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการ"แทนบัตร" หรือ "โมบายไอดี"กับบริการภาครัฐ และเอกชนต่างๆ ภายในไตรมาส 2 ของปี2563 ได้แก่ กรมสรรพากร  บมจ.กสท โทรคมนาคม (กสท) และบ.ไปรษณีย์ไทย นอกจากนั้นกสทช.จะร่วมหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(เอ็ตด้า) เรื่องการพัฒนามาตรฐานการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยระบบดิจิทัลไอดีที่ควรมีการเชื่อมโยงกันระหว่างอุตสาหกรรมการธนาคารและอุตสาหกรรมโทรคมนาคมต่อไป
          "จากการหารือกับ ธปท.เสนอให้ กสทช.พัฒนาโครงการนี้ให้เต็มที่โดยโมบายไอดีจะต่อยอดไปสู่การแก้ไขปัญหาเงินกู้นอกระบบ ในอนาคตโมบายไอดีจะถูกใช้ยืนยันกับสถาบันการเงินเพื่อแสดงสถานะทางการเงินของเจ้าของหมายเลข และจะเป็นหลักฐานให้การขอสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์ทำได้ง่ายขึ้นไม่ต้องกู้นอกระบบ"