"แคท-สทด"ร่วมพัฒนาเครื่องมือบริหารบุคคล

นายวงกต วิจักขณ์สังสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจดิจิทัล บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือแคท เปิดเผยว่า ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงงานวิจัยและพัฒนาระบบประเมินอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับสมาคมเทคโนโลยีดิจิทัล (สทด) เนื่องจากตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคล ว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีความสำคัญในทุกองค์กร ประกอบกับในยุคที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเป็นวงกว้าง จึงเห็นควรร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพสูง โดยใช้นวัตกรรมแพลตฟอร์มระบบประเมินอิเล็กทรอนิกส์ของสมาคมเทคโนโลยีดิจิทัล บนระบบคลาวด์กลางภาครัฐของแคท ซึ่งแพลตฟอร์มนี้จะช่วยส่งเสริม กระตุ้นให้การเรียนรู้ การฝึกฝน การทดสอบ กับบุคลากรภาครัฐ โดยใช้ฐานข้อมูลบิ๊กดาต้าของประเทศให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          นายอนุสรณ์ ลัภนะก่อเกียรติ ประธานกรรมการบริหาร สมาคมเทคโนโลยีดิจิทัล (สทด) กล่าวว่า สทด มีความเชี่ยวชาญด้านแพลตฟอร์มทักษะดิจิทัลในระดับสากล และแคท มีความเชี่ยวชาญด้านโทรคมนาคมชั้นนำของประเทศ การตัดสินใจร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการพัฒนาระบบประเมินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด