ผู้รับเหมายื่น ป.ป.ช.-ศาลปกครอง CATส่อฮั้วประมูลซ่อมเคเบิล

ศูนย์ข่าวภูมิภาค - งานประมูลซ่อมบำรุงดูแลเคเบิลใยแก้วนำแสง กสท ทั่วประเทศเป็นเรื่อง..ผู้รับเหมาร้อง ป.ป.ช.ยันศาล ปกครอง ชี้ส่อฮั้วประมูล ระบุพิรุธรวมสัญญาจ้างดึงอำนาจไม่พอ ตีตกคนเสนอราคาต่ำสุด-เลือกคนเสนอตรงราคากลางเป๊ะ
          กรณีบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้เปิดซองประมูลจ้างงานซ่อมบำรุง-ดูแลเคเบิลใยแก้วนำแสงโดยวิธีพิเศษทั่วประเทศ 6 เขต 6 สัญญา เริ่มดำเนินการในเขตภาคอีสานและภาคเหนือก่อนเมื่อ 10 ม.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งการประมูลหาผู้รับจ้างในพื้นที่ภาคเหนือ 12 จังหวัดที่กำหนดราคากลางไว้ที่ 43,993,403.10 บาท ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประมูล 3 ราย 2 รายแรกถือเป็นผู้รับเหมารายใหญ่ (หนึ่งในนั้นได้งานเขตภาคอีสานที่มีราคากลาง 36.5 ล้านบาท) ส่วนรายที่ 3 ที่เข้าร่วมประมูลสัญญาจ้างในพื้นที่ภาคเหนือเป็นผู้ประกอบการระดับท้องถิ่นนั้น
          หลังการเปิดซองราคาสัญญาจ้างในเขตภาคเหนือ 12 จังหวัด พบว่ามีการเลือกบริษัทผู้รับเหมารายใหญ่ที่เสนอราคาตรง กับราคากลาง ขณะที่ผู้รับเหมาท้องถิ่นที่เสนอราคาต่ำสุดที่ 38.4 ล้านบาทเศษ หรือต่ำกว่าราคากลางกว่า 5 ล้านบาท กลับถูกตีตกนั้น
          ล่าสุดผู้รับมอบอำนาจจากกิจการค้าร่วมเอสเอ็มแอนด์ดับเบิลยู (SM&วW) ในฐานะผู้ได้รับความเสียหายจากการ ประมูลงานดังกล่าวจาก CAT ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ ป.ป.ช. เพื่อให้ตรวจสอบพฤติกรรมการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วย
          ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ (ฮั้วประมูล) แล้ว นอกจากนี้ยังเตรียมยื่นเรื่องร้องต่อศาลปกครองเพื่อขอสั่งระงับการประมูลดังกล่าวด้วย
          โดยระบุในหนังสือร้องเรียนว่า การยื่นซองประกวดราคาดังกล่าวมีผู้เสนอ ราคาเพียง 3 รายเท่านั้น ประกอบด้วย W&วWL, ICN และ SM&วW ซึ่งมีข้อสังเกตว่า 2 บริษัทผลัดกันเป็น ผู้ชนะทั้ง 3 พื้นที่ และมีการเสนอราคาเท่ากับราคากลางของ CAT ขณะที่กิจการค้าร่วมฯ (SM&วW) ที่เข้ายื่นซองเสนอราคาต่ำที่สุดกลับไม่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ดำเนินงาน
          หนังสือร้องเรียนยังระบุด้วยว่า กิจการค้าร่วมฯ ได้พยายามสอบถามคณะกรรมการเปิดซองของ CAT แต่ได้รับคำทาง วาจาเพียงว่า กิจการค้าร่วมฯ ไม่ผ่านคุณสมบัติและข้อกำหนด เมื่อทำหนังสือสอบถามไปอย่างเป็นทางการก็ไม่ได้รับการตอบกลับ
          จากพฤติกรรมดังกล่าว กิจการค้าร่วมฯ เห็นว่ามีการฮั้วกันในการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ ทำให้รัฐอาจต้องสูญเสียงบประมาณมากกว่าที่ควรจะเป็น นอกจากนี้ หากพิจารณาจากราคาที่มีการเสนอกันจะเห็นว่าผู้ชนะเสนอราคาตรงกับราคากลาง จึงขอให้มีการสอบสวนและดำเนินคดีต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไปด้วย
          ทั้งนี้ งานซ่อมบำรุงเคเบิลใยแก้วนำแสงในพื้นที่ของสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตเหนือ สป.(น) หรือ 12 จังหวัดภาคเหนือ ที่มีอำนาจจัดจ้างงาน วงเงินงบประมาณไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อ 1 สัญญา ได้ดำเนินการนำร่องทำการจัดจ้างผู้รับเหมาเป็นเขตแรกของประเทศ (จาก 6 เขต)
          โดยเริ่มจ้างผู้รับเหมาปีต่อปี ในส่วนงานแก้ไขหลังสายเคเบิลขาดตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา 12 จังหวัดมีผู้รับเหมาได้งาน 3 ราย ในงบประมาณราคาเหมา 130 บาท/กิโลเมตร/เดือน รวมระยะทางสายทั้งเขตประมาณ 13,500 กิโลเมตร พร้อมจ้างผู้รับเหมาที่ได้งานแต่ละพื้นที่ แต่ละจังหวัดแก้ไขเชิงป้องกันก่อนสายขาด เช่น สายตก, สายหย่อน, ซ่อมค่าความต้านทานของการส่งสัญญาณให้อยู่ในมาตรฐานการติดตั้ง ในราคาตามสภาพความเป็นจริงหน้างาน
          แต่ในปีนี้ กสท สำนักงานใหญ่ได้มีนโยบายให้ควบรวมงานซ่อมบำรุงและงานซ่อมเชิงป้องกันฯ รวมเข้าด้วยกัน ทำให้ราคาจ้างเหมาเพิ่มขึ้นเป็น 260 บาท/กิโลเมตร/เดือน วงเงินรวมต่อสัญญามากกว่า 10 ล้านบาท เกินอำนาจสำนักงานสาขาถูกรวบเข้าส่วนกลางทั้งหมด จากนั้นก็มีการแบ่งพื้นที่ประมูลออกเป็น 6 เขตดังกล่าว.