ดิจิทัลไทยแลนด์ ฝันไกลใกล้ไปถึง

"ไม่พลาดที่จะอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆ เช่น ภาวะการระบาด รู้ทัน...เพื่อป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19)...การช่วยให้ประชาชนเข้าถึงในเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างไร้ข้อจำกัดเป็นประโยชน์ต่อการป้องกัน และรู้เท่าทันสถานการณ์เสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นสามารถรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆได้ทันท่วงที"
          "2520"...เป็นปีที่เริ่มใช้เครื่องโทรศัพท์แบบกดปุ่มนำเครื่องโทรศัพท์ชนิดกดปุ่มมาเปิดให้บริการครั้งแรกในเขตนครหลวง
          "2521" ถัดมาปีเดียวมีการเปิดให้บริการโทรศัพท์ไร้สาย นำบริการโทรศัพท์ไร้สาย (MULTIACCESS RADIO TELEPHONE) มาให้บริการแก่ผู้อยู่นอกพื้นที่ข่ายสายโทรศัพท์ทั่วประเทศ โดยให้บริการในรัศมี 30 กิโลเมตร รอบชุมสายที่ติดตั้งสถานี
          "2522" เปิดให้บริการโทรศัพท์สาธารณะแบบผู้ใช้หยอดเหรียญและไม่มีผู้ดูแลมาติดตั้งในเขตโทรศัพท์นครหลวง 100 เครื่อง และเปิดใช้โทรศัพท์ทางไกลอัตโนมัติทางเดียว แห่งที่ 2 กรุงเทพฯ-พัทยา
          "2527" มีการให้บริการโทรศัพท์ต่างประเทศระบบอัตโนมัติ..."2533" ให้บริการหลากหลายรูปแบบเปิดให้บริการโทรศัพท์ทางไกลฟรี 088, บริการสื่อสารข้อมูลระบบดาต้าเน็ต, บริการ โทรศัพท์ติดตามตัว...โฟนลิงก์ เพจโฟน...บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์ ฯลฯ
          เทคโนโลยีการสื่อสารข้างต้นนี้ ใครเคยใช้ ผ่านหูผ่านตา หรือยังจำกันได้บ้าง...
          "2534" เป็นอีกยุคหนึ่งที่ถือว่าเทคโนโลยีนำสมัยเปิดให้สัมปทานโทรศัพท์สาธารณะแบบใช้บัตรในเขตนครหลวงเปิดบริการโทรศัพท์พกพา...ติดตั้งสถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน เพื่อใช้เป็นโครงข่ายโทรคมนาคมสำรอง...เปิดให้บริการสื่อสารข้อมูลเพื่อธุรกิจผ่านดาวเทียม เพื่อรับส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ โทรสาร โทรศัพท์ และอื่นๆ
          วางระบบเคเบิลใยแก้วนำแสงใต้น้ำในอ่าวไทย ระยะทาง 1,300 กิโลเมตร ใช้เป็นโครงข่ายพัฒนาระบบโทรคมนาคมการติดต่อสื่อสารทางภาคใต้ของประเทศ...เปิดโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงตามเส้นทางรถไฟสายหลักของประเทศ 3 สาย...สายเหนือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ สายใต้
          รองรับความต้องการใช้โทรศัพท์ทางไกลในเขตภูมิภาคและนครหลวง และ...เปิดบริการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ
          "2552"...องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยหรือ "ทีโอที" ให้บริการ 3G อย่างเป็นทางการรายแรก วันนี้ "ประเทศไทย" กำลังจะมีโทรศัพท์ระบบ "5G" ซึ่งจะมีความเร็วในการส่งข้อมูลสูงกว่า 4G ประมาณ 15 เท่า และมีแนวโน้มว่าในอนาคตจะเพิ่มขึ้นเป็น 100 เท่า การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆในพื้นที่เดียวกันของระบบ "5G" สามารถรองรับการเชื่อมต่อได้มากถึง 1 ล้านชิ้นต่อ 1 ตารางกิโลเมตร
          ที่สำคัญก็คือ...การส่งข้อมูลจะมีความเสถียรต่อเนื่องไม่สะดุด นิ่งจนสามารถช่วยให้แพทย์ผ่าตัดทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ ข้อมูลเจาะลึกน่าสนใจมีอีกว่า...เมื่อมีระบบ 5G แล้ว "คนไทย" จะใช้เวลาบนอุปกรณ์มือถือเพิ่มขึ้นอีกวันละ 3 ชั่วโมงทีเดียว จากข้อมูลในวันนี้...คนไทยใช้อินเตอร์เน็ตมากถึงวันละ 9 ชั่วโมง
          พิพัฒน์ ขันทอง กรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ เสริมว่าตลอดระยะเวลา 66 ปี ทีโอทีได้มีภารกิจผลงาน ทั้งในด้านการเป็นองค์กรที่เป็นส่วนร่วมขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐสู่การพัฒนาประเทศ กิจกรรมเพื่อสังคม
          และที่สำคัญคือ...การเข้ามาช่วยเชื่อมโยงให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างสะดวกสบาย ตลอดจนนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนอย่างไร้ขอบเขตไม่ว่าจะในพื้นที่ใกล้...ไกล ก็สามารถเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          "ไม่พลาดที่จะอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆ เช่น ภาวะการระบาด รู้ทัน...เพื่อป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19)...การช่วยให้ประชาชนเข้าถึงในเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างไร้ข้อจำกัดเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและรู้เท่าทันสถานการณ์เสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น สามารถรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆได้ทันท่วงที"
          ภายใต้ "โครงการเน็ตประชารัฐ"...ดำเนินการพัฒนาโครงข่ายให้ครอบคลุมหมู่บ้านเป้าหมายในพื้นที่ห่างไกล ด้วยโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ครอบคลุม 24,700 หมู่บ้าน
          ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ...สังคมเพื่อส่งเสริม "เศรษฐกิจฐานราก" ของประเทศ
          ทั้งนี้ทั้งนั้น...ในโลกอินเตอร์เน็ตที่แม้จะมีข้อดี ประโยชน์มากมายมหาศาล หากแต่ก็ยังมีมุมร้าย ภัยแอบแฝงอยู่ทุกขณะ ข้อมูลเตือนภัยจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เรื่อง "ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ : ไม่หลงกลเทคนิคจิตวิทยาทางสังคม"
          หนึ่ง...มองหาจุดแตกต่างของโดเมนหรือที่อยู่อีเมล สอง...ระมัดระวังเมื่อเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวลงบนโซเชียลมีเดีย สาม...เมื่อได้รับคำร้องขอที่ไม่ได้มีการแจ้งเตือนมาก่อน สิ่งแรกที่ควรกระทำคือการยืนยันผ่านช่องทางการติดต่อทางช่องทางอื่น เช่น โทรศัพท์
          สี่...ระวังเว็บไซต์ฟิชชิง (PHISHING) ไม่ลงข้อมูลส่วนตัวบนเว็บไซต์ โดยไม่ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ ห้า...ใช้รหัสผ่านที่ยากต่อการเดาและเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่เป็นประจำ
          พิพัฒน์ บอกอีกว่าอีกโครงการที่สำคัญที่เราทำ..."โครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม" เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรครูในพื้นที่ชนบทห่างไกล ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน โดยทีโอทีได้เข้าร่วม...สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยโครงข่ายโทรคมนาคมที่มีศักยภาพนำประเทศไทยเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
          นอกจากนี้ยังมี "โครงการ TOT Young Club" ที่มุ่งให้เด็กและเยาวชนใช้อินเตอร์เน็ตได้อย่างถูกต้อง โดยใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือขับเคลื่อน รวมทั้งปลูกจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมผลักดันยุทธศาสตร์เศรษฐกิจดิจิทัลเชื่อมโยง ปูพื้นฐานเยาวชน คนรุ่นใหม่ต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต
          การเข้ามาของ "5G" กับโลกที่หมุนเร็วขึ้น...แรงขึ้นการก้าวสู่ "66 ปี TOT" จะต้องก้าวเดินให้เท่าทันยุคสมัยที่ผันเปลี่ยน โดยเฉพาะภารกิจในฐานะองค์กรรัฐวิสาหกิจ เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2497 ที่มีการสถาปนาเป็น "องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย"
          ...ก็เข้าสู่ยุคที่ประชาชนไม่ว่าอยู่จุดไหน ใกล้ ไกล ก็สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ การใช้โทรศัพท์ในการติดต่อสื่อสารถึงกันมีความสะดวกรวดเร็วตลอดจนได้มีการพัฒนาการให้บริการมาอย่างต่อเนื่อง
          ปรับบริบทของตนเองให้มีเทคโนโลยี...การบริการที่มีความทันสมัยตอบโจทย์เทรนด์การเปลี่ยนแปลงได้ทันท่วงทีอยู่ตลอดเวลา ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการก้าวสู่ยุค "ดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0"
          "ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันสร้างความแข็งแกร่งในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศ...ขยายการให้บริการบรอดแบนด์ทั้งทางสาย และไร้สายนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย...เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลชั้นนำของประเทศ"
          พิพัฒน์ ย้ำว่า การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศที่ก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้ง เชื่อว่าในอนาคตจะสร้างโอกาสได้อย่างมากให้กับคนไทย...ประเทศไทย
          ตอกย้ำ...นโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สร้างอนาคตประเทศใน 4 ด้านหลัก การเกษตร การศึกษาสาธารณสุข ด้านการค้าขาย...สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน
          "ดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0" ฝันให้ไกลแล้วต้องไปให้ถึง.