กสทช.อนุมัติ5รายชิง5G พร้อมเยียวยาค่าคลื่น"อสมท"6.6พันล้าน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) กสทช. เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 มีการประชุมหารือรองรับการประมูล 5G ที่จะมีขึ้นในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563
          ในส่วนเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 2600 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) นำมาประมูล 5G ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากเห็นชอบตาม คณะอนุกรรมการพิจารณาการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนในการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz ให้แก่ บมจ. อสมท หรือ MCOT ที่เป็นผู้ถือครองคลื่นความถี่จำนวน 150 MHz โดยยึดตามผลการศึกษาค่าสูญเสียโอกาสของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่สรุปออกมาได้ 3 แนวทางประกอบด้วย 1.แนวทางที่แย่ที่สุด คือ เยียวยา 1,573.4 ล้านบาท 2. ระดับ ปานกลาง 3,809.8 ล้านบาท และ 3. ดีที่สุด 6,658.1 ล้านบาท ตามระยะเวลาสัมปทาน 15 ปี โดยที่ประชุมเสียงข้างมากเห็นชอบกับแนวทางที่ 3
          "อสมทน่าจะพอใจกับตัวเลขที่ กสทช.นำเสนอ คือกว่า 6,000 ล้านบาท อสมทน่าจะพอใจ แต่ถ้า อสมทไม่พอใจ ไปฟ้องศาลปกครอง" นายฐากรกล่าว
          ทั้งนี้ปัจจุบันบมจ.อสมท เป็นผู้ถือครองคลื่นดังกล่าวอยู่ที่ 150 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งกสทช.จะเปิดประมูลคลื่นในย่านดังกล่าวจำนวน 190 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งนำมารวมกับอีก 40 เมกะเฮิรตซ์ ที่นำมารวมนั้นเป็นของกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งสำนักงานกสทช.เรียกคืนมาแล้วก่อนหน้า ทั้งนี้ที่ประชุมมี มติเห็นด้วยโดยมีเสียงข้างมาก ประกอบด้วย พลเอกสุกิจ เขมะสุนทร ประธาน กสทช., พันเอกนที ศุกลรัตน์ และ นายประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ ส่วนเสียงข้างน้อย ประกอบด้วยพลโทพีระพงศ์ มานะกิจ และ นายธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์
          ขณะเดียวกัน กสทช.ยังได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก จำนวน 700 ล้านบาท ภายใน 2 ปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอุปกรณ์ ในการใช้คลื่นทดแทน ย่าน 4400-5000 MHz
          นายฐากรกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้อนุมัติผู้ผ่านคุณสมบัติการเข้าประมูล 5G จำนวน 4 คลื่นความถี่ ประกอบด้วย 1.คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz มีผู้เข้าประมูล 3 ราย บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวอร์ค จำกัด (AWN) ในเครือ เอไอเอส, บริษัท ทรู มูฟเอช ยูนิเวอร์แซล คอมมูนิเคชั่น จำกัด ในเครือ ทรู, บมจ. กสท โทรคมนาคม 2. คลื่น 2600 MHz มีผู้เข้าประมูล 3 ราย บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวอร์ค จำกัด (AWN) ในเครือ เอไอเอส, บริษัท ทรู มูฟเอช ยูนิเวอร์แซล คอมมูนิเคชั่น จำกัด ในเครือ ทรู, บมจ. กสท โทรคมนาคม
          3. คลื่น 26 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) มี ผู้เข้าประมูล 4 ราย บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวอร์ค จำกัด (AWN) ในเครือเอไอเอส, บริษัท ทรู มูฟเอช ยูนิเวอร์แซล คอมมูนิเคชั่น จำกัด ในเครือ ทรู, บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ในเครือ ดีแทค, บมจ. ทีโอที ส่วนคลื่น 1800 MHz พบว่าไม่มีผู้เข้าประมูล