5ค่ายมือถือมาครบ ยื่นซองประมูล5G

5 ค่ายมือถือ “ADVANC-DTAC-TRUE-TOT-CAT” มาครบ ตบเท้าเข้ายื่นซองประมูล 5G  “กสทช.” เตรียมประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติวันที่ 12 ก.พ. 63 ก่อนเปิดประมูลวันที่ 16 ก.พ. 63 คาดเอกชนประมูลมากกว่า 30 ใบอนุญาต จาก 56 ใบอนุญาต หนุนรายได้เข้ารัฐไม่ต่ำกว่า 70,000 ล้านบาท
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 26 GHz ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น.
          ทั้งนี้ มีผู้ประกอบการโทรคมนาคม (โอเปอเรเตอร์) มายื่นคำขอรับใบอนุญาตจำนวน 5 ราย โดยในเวลา 11.00 น. บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด หรือ TUC ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE นำโดย นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน TRUE เข้ามายื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นรายแรก
          ต่อมาในเวลา 11.09 น. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT นำโดยนายพิพัฒน์ ขันทอง กรรมการ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ เข้ามายื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นรายที่ 2 ถัดมาในเวลา 12.59 น. บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด หรือ DTN ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC นำโดยนายชารัด เมห์โรทรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร DTAC คนใหม่ มีผลเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2563 ที่ผ่านมา เข้ามายื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นรายที่ 3
          จากนั้นในเวลา 15.15 น. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT นำโดย พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เข้ามายื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นรายที่ 4 และในเวลา 15.35 น. บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด หรือ AWN ซึ่งเป็นบริษัทในเครือบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC นำโดย นายสุเทพ เตมานุวัตร์ หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจสัมพันธ์และพัฒนา ADVANC เข้ามายื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นรายที่ 5
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า ขั้นตอนต่อจากนี้จะเป็นขั้นตอนการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต จากนั้นนำเสนอที่ประชุม กสทช.ในวันที่ 12 ก.พ. 2563 เพื่อประกาศรายชื่อผ่านคุณสมบัติ และย่านความถี่ที่แต่ละรายเข้าร่วมประมูลในวันเดียวกัน ก่อนจะเปิดประมูลในวันที่ 16 ก.พ. 2563 หลังจากนั้นจะออกใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในช่วงปลายเดือน ก.พ. 2563 และต้นเดือน มี.ค. 2563 โอเปอเรเตอร์จะดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ จากนั้นจะเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ได้ก่อนเดือน ก.ค. 2563 แน่นอน
          “คาดว่าในปี 2563 โอเปอเรเตอร์จะมีการลงทุนโครงข่ายกว่า 130,000 ล้านบาท และในปี 2564 โอเปอเรเตอร์จะมีการลงทุนโครงข่ายกว่า 200,000 ล้านบาท โดยกสทช.จะเร่งให้โอเปอเรเตอร์สามารถติดตั้ง 5G บนเสาเดิมที่มีอยู่ทั้งระบบ 130,000 สถานีฐาน ได้ทันที โดยไม่ต้องผ่านเวทีประชาพิจารณ์” นายฐากร กล่าว
          ทั้งนี้ คาดว่าจะขายใบอนุญาตได้มากกว่า 30 ใบอนุญาต ได้แก่ คลื่น 700 MHz จำนวน 3 ใบอนุญาต, คลื่น 2600 MHz จำนวน 19 ใบอนุญาต และคลื่น 26 GHz มากกว่า 4-5 ใบอนุญาต ทำให้มีรายได้จากการประมูล 5G เข้ารัฐไม่ต่ำกว่า 70,000 ล้านบาท
          จากก่อนหน้านี้คาดว่าจะขายใบอนุญาตได้ 25 ใบอนุญาต ได้แก่ คลื่น 700 MHz จำนวน 2 ใบอนุญาต, คลื่น 2600 MHz จำนวน 19 ใบอนุญาต และคลื่น 26 GHz จำนวน 4 ใบอนุญาต ทำให้มีรายได้จากการประมูล 5G เข้ารัฐกว่า 54,000 ล้านบาท
          นายชารัด เมห์โรทรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร DTAC กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่คณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) ได้อนุมัติให้ DTN เข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นไปตามที่ DTAC สัญญาว่า “จะไม่หยุด” ในการพัฒนาโครงข่ายและคุณภาพบริการ ถือเป็นโอกาสให้ DTAC ได้เพิ่มความแข็งแกร่งของชุดคลื่นความถี่ที่ให้บริการเพื่อตอกย้ำแนวคิดไม่หยุดพัฒนาโครงข่าย และธุรกิจ เพื่อยกระดับประสบการณ์ใช้งานของลูกค้า
          โดยปัจจุบัน DTAC ได้เปิดให้บริการบนคลื่นความถี่รวมทั้งสิ้น 110 MHz และยังมีคลื่น 700 MHz ที่ได้จัดสรรมาอีก 2x10 MHz ที่ยังไม่เปิดให้บริการ สำหรับช่วง 2 ปีที่ผ่านมา DTAC ได้ลงทุนครั้งสำคัญในการใช้เทคโนโลยี 4G TDD ซึ่งเป็นพันธมิตรร่วมกับ TOTสำหรับการให้บริการบนคลื่นใหม่ โดยนำไปสู่การยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า
          นายสฤษดิ์ จิณสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) TRUE กล่าวว่า ที่ประชุมบอร์ด TUC มีมติอนุมัติให้ TUC เข้าร่วมการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่าน 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 26 GHz
          สำหรับการพิจารณาเข้าร่วมประมูลในครั้งนี้ บริษัทได้มีการวิเคราะห์และประเมินอย่างละเอียดถี่ถ้วน รวมทั้งได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาภายนอกเข้ามาทำการศึกษาความเหมาะสม และความคุ้มค่าในการลงทุนในแต่ละย่านคลื่นความถี่ โดยคำนึงถึงการตอบสนองความต้องการใช้งานของลูกค้า การสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน รวมทั้งการสร้างมูลค่าแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และนับเป็นเรื่องที่ดีที่ครั้งนี้มีการกำหนดเงื่อนไขการประมูลแบบมัลติแบนด์ มีความหลากหลายของคลื่น รวมทั้งมีปริมาณแบนด์วิดท์มากพอที่ผู้ขอรับใบอนุญาตแต่ละรายจะเลือกพิจารณาได้ตามความเหมาะสมมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา
          “การมีปริมาณแบนด์วิดท์ที่มากขึ้นจะเสริมความแข็งแกร่งและรักษาความเป็นผู้นำตลาดด้านเน็ตเวิร์กของทรูมูฟ เอช ให้โดดเด่นยิ่งขึ้น สามารถรองรับจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้น รวมถึงรองรับความต้องการใช้งานดาต้าของลูกค้าที่เติบโตขึ้นด้วย นอกจากนี้ยังจะตอกย้ำความเป็นผู้นำ True5G ที่จะร่วมเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ” นายสฤษดิ์ กล่าว
          สำหรับรายละเอียดในหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่าน 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 26 GHz กำหนดเปิดประมูลคลื่น 700 MHz จำนวน 3 ใบอนุญาต ใบอนุญาตละ 2x5 MHz รวม 2x15 MHz ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 8,792 ล้านบาท เคาะราคาเพิ่มครั้งละ 440 ล้านบาท สามารถประมูลได้สูงสุด 3 ใบอนุญาตหรือเท่ากับ 2x15 MHz ผู้เข้าร่วมการประมูลต้องวางหลักประกัน 2,637.60 ล้านบาท
          ขณะที่คลื่น 1800 MHz เปิดประมูล 7 ใบอนุญาต ใบอนุญาตละ 2x5 MHz รวม 2x35 MHz ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 12,486 ล้านบาท เคาะราคาเพิ่มขึ้นครั้งละ 25 ล้านบาท สามารถประมูลได้สูงสุด 4 ใบอนุญาต หรือเท่ากับ 2x20 MHz ผู้เข้าร่วมการประมูลต้องวางหลักประกัน 4,994.40 ล้านบาท โดยการชำระเงินค่าประมูลแบ่งออกเป็น 3 งวด งวดที่ 1 ชำระ 50% ของราคาประมูลสูงสุดที่ชนะการประมูล งวดที่ 2 ชำระ 25% และงวดที่ 3 ชำระอีก 25%
          ส่วนคลื่น 2600 MHz เปิดประมูล 19 ใบอนุญาต ใบอนุญาตละ 10 MHz รวม 190 MHz ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 1,862 ล้านบาท เคาะราคาเพิ่มขึ้นครั้งละ 93 ล้านบาท สามารถประมูลได้สูงสุด 10 ใบอนุญาต หรือเท่ากับ 100 MHz ผู้เข้าร่วมการประมูลต้องวางหลักประกัน 1,862 ล้านบาท สำหรับการชำระเงินค่าประมูลคลื่น 2600 MHz แบ่งออกเป็น 7 งวด โดยปีแรกชำระงวดที่ 1 จำนวน 10% ของราคาประมูลสูงสุดที่ชนะการประมูล ส่วนปีที่ 2-4 ยกเว้นยังไม่ต้องชำระค่าประมูล จากนั้นปีที่ 5-10 ชำระงวดที่ 2-7 ปีละ 15% ของราคาประมูลสูงสุดที่ชนะการประมูล
          และคลื่น 26 GHz เปิดประมูล 27 ใบอนุญาต ใบอนุญาตละ 100 MHz รวม 2700 MHz ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 423 ล้านบาท เคาะราคาเพิ่มขึ้นครั้งละ 22 ล้านบาท สามารถประมูลได้สูงสุด 12 ใบอนุญาต หรือเท่ากับ 1200 MHz ผู้เข้าร่วมการประมูลต้องวางหลักประกัน 507.6 ล้านบาท
          บรรยายใต้ภาพ
          พร้อมเพรียง : ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ให้การต้อนรับทีมผู้บริหารจากบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC, บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น  จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC ในการเข้ายื่นประมูลคลื่นความถี่ เพื่อนำไปให้บริการ 5G พร้อมกับ 2 รัฐวิสาหกิจไทย TOT-CAT ในการเข้ายื่นประมูลคลื่นความถี่ เพื่อนำไปให้บริการ 5G