"เศรษฐพงค์"เร่งอินเตอร์เน็ตชุมชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในชนบท

กมธ.ดีอีเอสเกาะติดโครงการอินเตอร์เน็ตชุมชนให้บริการได้เต็มทุกพื้นที่หวังลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เร่งประสาน "กสทช." ขยายศูนย์ USO net เพิ่มรวมถึงโครงการเน็ตชายขอบ

เมื่อวันที่ 26 ม.ค.พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ กมธ.ดีอีเอส เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ของกมธ.ดีอีเอสในหลายพื้นที่เกือบทั่วทุกภาคในช่วงที่ผ่านมา เพื่อติดตามตรวจสอบการให้บริการของศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน (USO net) ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก กสทช. ทำให้ กมธ.ดีอีเอส เห็นว่า โครงการนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

ทั้งนี้ เนื่องในปัจจุบันจะเห็นได้ชัดว่า เด็กรุ่นใหม่ต้องการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต โดยจากเดิมจะเป็นห้องสมุด แต่เวลานี้มีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ที่ช่วยให้ระบบการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล เท่าเทียมกรุงเทพฯ ส่วนโครงการอินเทอร์เน็ตชายขอบ หรือในพื้นที่ Zone C+ กมธ.ดีอีเอส จะต้องผลักดันต่อไป รวมถึงจะมีการติดตามผลการดำเนินโครงการ เนื่องจากมีบางพื้นที่ทำไม่แล้วเสร็จจึงเกิดผลกระทบต่อประชาชน ขาดโอกาสในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดยจากนี้จะมีการเดินทางไปตรวจสอบในพื้นที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ กล่าวว่า สำหรับการสนับสนุนต่อจากนี้ ทางกมธ.ดีอีเอส เห็นว่าในส่วนโครงการ USO net ควรเพิ่มเติมงบประมาณในโครงการ เพื่อพัฒนาขยายไปยังพื้นที่ต่างๆ ในชนบท ให้ครอบคลุมมากขึ้น และเพียงพอกับความต้องการใช้งาน เพราะเท่าที่ตรวจสอบ ในบางพื้นที่ที่มีเด็กนักเรียนมีจำนวนมาก จะทำให้ไม่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง รวมถึงคอมพิวเตอร์ที่ใช้ก็มีจำกัด ส่งผลให้เด็กนักเรียนต้องใช้คอมฯ 1 เครื่องต่อเด็ก 2-3 คน ทำให้เด็กใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม กมธ.ดีอีเอส จะสนับสนุนให้ กสทช. มีการเสนอโครงการเพิ่มเติม เพราะขณะนี้ทุกโรงเรียนมีความต้องการเป็นอย่างมาก ส่วนโครงการอินเทอร์เน็ตชายขอบ ก็จะต้องมีการพัฒนาต่อไป เพราะเชื่อว่าอินเทอร์เน็ตสามารถเปลี่ยนให้ประเทศมีบุคคลากรที่ตอบโจทย์ ตอบสนองความต้องการของโลกได้